Tentoonstelling

Making City Istanbul

Foto: George Brugmans
    • van 10 oktober tot en met 13 december 2012
    • Istanbul Modern
    • Beyoğlu

De oogst van het IABR Atelier Istanbul, opgezet door de IABR en de Gemeente Arnavutköy (Istanbul), wordt voor het eerst getoond in de hoofdtentoonstelling van de 5e IABR: Making City.

Het ontwerpend onderzoek van de bureaus H+N+S Landschapsarchitecten en 51N4E stopt niet met deze presentatie. Een verder uitgewerkte versie van de plannen vormt de kern van de tentoonstelling Making City Istanbul. Deze tentoonstelling bevat tevens een selectie van internationale ‘best practices’, die innovatieve antwoorden aandragen voor gelijksoortige stedelijke vraagstukken. 

    • Credits

De opgave in Arnavutköy, Istanbul

De gemeente Arnavutköy bevat belangrijke drinkwaterbekkens voor de gehele Metropoolregio Istanbul. Dit gebied is grotendeels agrarisch. Maar door de oprukkende verstedelijking groeit de spanning tussen ecologische belangen en de noodzaak om huizen te bouwen. De belangrijkste uitdaging is om de stedelijke ontwikkelingen daarom zorgvuldig in te passen in het bestaande productieve landschap.

Test Site Istanbul

De IABR ontwikkelt samen met de Gemeente Arnavutköy een Strategisch Plan voor het gebied. Onder leiding van Joachim Declerck (lid van het Curator Team) werkt een internationaal team tot aan de lente van 2012 multidisciplinair en ‘multi-bestuurlijk’ aan de opgave. Het team bestaat uit het Nederlandse H+N+S Landschapsarchitecten en het Belgische ontwerpbureau 51N4E.

Foto: Archief IABR

De problematiek waar Arnavutköy mee te kampen heeft, is niet uniek. Wereldwijd vormt de dreigende onbalans tussen ecologie en verstedelijking een probleem voor veel metropoolregio’s. Het team werkt daarom aan een lokale oplossing die tegelijkertijd als voorbeeld kan dienen voor andere Gemeentes aan de noordkant van Istanbul.

Het Strategisch Plan legt de basis voor een duurzame invulling van Arnavutköy. Vervolgens wordt dit plan uitgewerkt in een Actieplan en een aantal concrete pilot projecten. Deze worden getoond als onderdeel van de hoofdtentoonstelling van de 5e IABR, Making City.