Nieuws

Transition-Scapes kickoff

SVG Placeholder

Transition-Scapes is een tweejarig onderzoeksproject in de periode 2023-2025 van het lectoraat Civic Interaction Design van de Hogeschool van Amsterdam. In Transition-Scapes worden interactieve tentoonstellingsvormen onderzocht waarmee toekomstscenario’s over de energietransitie in beeld kunnen worden gebracht. Het doel is om de implicaties van de transitie begrijpelijk en bespreekbaar te maken op het niveau van bewoners. 

Om bewoners te betrekken bij de energietransitie zoeken stakeholders naar nieuwe instrumenten waarmee zij verschillende scenario’s rondom complexe transitieopgaven in beeld kunnen brengen en de implicaties daarvan op het niveau van de leefomgeving begrijpelijk en bespreekbaar kunnen maken. Dit onderzoeksproject onderzoekt het ontwerp van een dergelijk hulpmiddel: Transition-Scapes. Dit zijn interactieve tentoonstellingsvormen met als doel toekomstscenario’s rond de (energie)transitie in beeld te brengen en weer te geven. Met designprofessionals, tentoonstellingsmakers, experts op het gebied van de energietransitie, onderzoekers en studenten wordt een ontwerpraamwerk ontwikkeld voor het ontwerp en gebruik van zo’n tool. 

In het traject worden door middel van een Research-through-Design traject twee prototypes voor Transition-Scapes ontwikkeld. Een eerste prototype wordt voor het gebied Haven-Stad in Amsterdam ontwikkeld. Een tweede prototype voor de wijk Bospolder-Tussendijken in Rotterdam. IABR is projectpartner voor Bospolder-Tussendijken.  

Op 19 september komt het consortium voor het eerst bij elkaar voor een kick-off bijeenkomst. Het consortium bestaat naast IABR uit Arcam, Het Nieuwe Instituut, UNStudio, Bright, One Architecture, Generation.Energy, Clever Franke, Tellart, Shosho, Gemeente Amsterdam, Alliander, &Flux, Over Morgen, Play the City, AUAS – Spatial Urban Transformation Research Group, Universiteit van Amsterdam, Planbureau voor de Leefomgeving en TU Delft.