Nieuws

Bezoek van Youssef Louakili aan BoTu en M4H

Foto: Jacqueline Fuijkschot

Na het onverwachte ontslag van staatssecretaris Uslu, waren we verguld met het werkbezoek van directeur Creatieve Industrie Youssef Louakili op 14 december. Tijdens zijn bezoek, op uitnodiging van IABR, bezocht hij de wijk Bospolder-Tussendijken en het voormalige stadshavendistrict Merwe-Vierhavens. Beide gebieden waren door de gemeente Rotterdam aangewezen voor ingrijpende (energie)transities met verstrekkende ruimtelijke en sociaal-maatschappelijke gevolgen.

Tijdens de rondleiding maakte Youssef Louakili kennis met inspirerende ontwerpers, ondernemers en bewonersinitiatieven die op innovatieve wijzen bijdroegen aan het creëren van een sociaal duurzame, inclusieve en klimaatbestendige leefomgeving. Deze initiatieven benadrukten het belang van geëmancipeerd burgerschap, lokaal eigenaarschap van bewoners en het versterken van (sub)netwerken binnen én buiten de wijken. Enkele locaties die tijdens de rondleiding bezocht werden, waren onder andere het Huis van de Toekomst, Cityförster, de Voedseltuin, IABR en Happel Cornelisse Verhoeven Architecten.