Biënnale

Power

Producing the Contemporary City

van 24 mei tot en met 2 september 2007

  • Kunsthal
  • Westzeedijk 341, Rotterdam
  • Nederlands Architectuurinstituut (NAi)
  • Museumpark 25, Rotterdam

De titel van de Internationale Architectuur Biënnale Rotterdam in 2007 was POWER - Producing the Contemporary City. Deze derde editie van de IABR ging over de krachten die op de hedendaagse stad inwerken en wat dit betekent voor de stad van morgen. Curator was het Berlage Institute, een post-master programma dat in 1990 in Rotterdam werd opgericht.  

Wereldwijd zijn steden explosief gegroeid door migratiestromen van het platteland naar de stad. De grootste bevolkingsgroei vindt plaats in de niet-westerse wereld. Maar ook in westerse landen groeien de steden, niet zozeer in inwoneraantal als wel in oppervlak. De verwachting is dat voor de helft van deze eeuw tweederde van de mensheid in steden woont. De 3e IABR verkende hoe in 2050 de verwachte zes miljard stadsbewoners in explosief groeiende megacities kunnen (over)leven; hoe bestuurders, bedrijven en bewoners op lokaal niveau met mondiale krachten moeten omgaan; en welke richtinggevende rol architecten en stedenbouwers hierin kunnen spelen. 

Opening op 24 mei 2007, door Ivo Opstelten, burgemeester van Rotterdam, en Edi Rama, burgemeester van Tirana, Albanië.

Bezoek website
Poster van de IABR 2007. Grafisch ontwerp: Thonik
Power poster Vormgeving: Thonik

Curator

  • Berlage Institute
  • Curatorial statement
  • Credits
Power. Foto: Diewertje Komen
Power. Foto: Diewertje Komen
Power. Foto: Diewertje Komen
Power. Foto: Diewertje Komen
Power. Foto: Diewertje Komen
Power. Foto: Diewertje Komen
Power. Foto: Diewertje Komen
Power. Foto: Diewertje Komen
Power. Foto: Diewertje Komen
Power. Foto: Diewertje Komen