Exhibition

Three Bays

Image: Venice view of the bay
    • from May 27 to September 4, 2005
    • Nederlands Architectuurinstituut (NAi)
    • Museumpark 25, Rotterdam

De tentoonstelling Three Bays toont een opvallende vergelijking tussen drie door de mens gecreëerde omgevingen in een geologisch vergelijkbare context: Tokio, Venetië en Amsterdam.

Three Bays (Drie Baaien) is gericht op de parallelle geschiedenis van de baai van Tokio, de lagune van Venetië en het IJ van Amsterdam, die een verrassende, bijna gelijklopende ontwikkeling vertoont. Het onderzoek, dat door drie gastcuratoren is uitgevoerd (Hidenobu Jinnai, Marino Folin en Maarten Kloos) toont aan hoezeer de stedenbouwkundige ontwikkeling van die drie verschillende culturen op elkaar lijkt. Door middel van systematisch onderzoek verklaren de gastcuratoren de stedelijke kolonisatie van modderafzettingen in een getijdengebied; het temmen en omleiden van rivieren; het anticiperen op grote overstromingsrampen; de welvaart van handelssteden in een delta; het riskante ingrijpen in omvangrijke havens en nijverheid; de aanleg van stormvloedkeringen en afwateringskanalen; en de wederontdekking van de waterstad door aan de oude havens een woonbestemming te geven.

Met deze gegevens en het verzamelde beeldmateriaal uit privé-, regionale en nationale archieven en wetenschappelijke collecties is Three Bays het aperitief voor de tentoonstelling Polders, Een theater van land en water. Three Bays laat zien dat de Nederlanders geen monopolie hebben op de strijd tegen het water en de welvaart van de deltacultuur.

    • Credits