Exhibition

Flow

Collage: Kwelkwekerij
    • from May 27 to August 21, 2005
    • Nederlands Architectuurinstituut (NAi)
    • Museumpark 25, Rotterdam

Flow in het Nederlands Architectuurinstituut (NAi) toont een aantal internationaal geselecteerde projecten van jonge bureaus die op experimentele wijze omgaan met de relatie van water en landschap. Het zijn spraakmakende voorbeelden van het ombuigen van waterproblematiek naar innovatieve oplossingen.

Waterproblematiek, als de berging van rivier- en regenwater en de verzilting van grondwater, is een globaal thema geworden. De nieuwe heroïek zit in het aanvaarden en inlijven ervan. De uitdaging ligt in het ontwikkelen van methoden hoe met deze druk om te gaan. Flow laat zien hoe ontwerpen tot stand komen door mee te gaan in de dynamiek van het water.

Onderdeel van Flow is een presentatie van de ontwerpresultaten van een internationale masterclass voor studenten met als thema Design Flood Resistant Housing.

    • Credits