Agenda

Water Works, Ecologies of Entanglement

Event

Oase Rotterdam
  • March 24, 2023
  • OASE
  • Schiehaven Rotterdam

Internationale Architectuur Biënnale Rotterdam (IABR) en Embassy of Water bundelen hun krachten en organiseren een speciaal waterevenement op vrijdag 24 maart, als geaccrediteerd parallel evenement van de VN Water Conferentie in New York, dit jaar georganiseerd door Tajikistan en Nederland. Je bent van harte uitgenodigd om samen met inspirerende sprekers en met elkaar vorm te geven aan een nieuwe ontwerphouding ten opzichte van water.

We staan in Nederland voor een groot aantal en soms zelfs tegengestelde wateropgaven; droogte, zeespiegelstijging, gebrek aan drinkwater of overstromingen. De huidige reflex is te denken dat we deze opgaven vanuit technocratische, rationele ontwerp- oplossingen tegemoet moeten treden zoals we dat al eeuwen doen. De veranderingen die nodig zijn, zijn echter fundamenteel en systemisch, hebben invloed op sociaal-cultureel, economisch en politiek gebied en kennen uiteraard ook allerlei ruimtelijke implicaties. Daarbij is controle onmogelijk, het gaat immers over de samenhang en zeker als het onze vervlochtenheid met water betreft. Nationale programma’s als Mooi Nederland en het ‘water en bodem sturende’ ontwerpprincipe luiden een nieuwe tijd in. Een tijd die vraagt om een veranderende houding ten opzichte van het niet-menselijke, om te luisteren en andere vragen te stellen, een tijd om tot meer integrale en regeneratieve ontwerpoplossingen te komen.

Voorbeelden van een integrale manier van gebiedsontwikkeling en de daarbij horende ontwerphouding, zijn er volop. Deze ontwikkeling vraagt ook om meer aandacht voor rechten en sociaal culturele verandering. Hoe herstellen we de relatie met onze natuurlijke omgeving, hoe geven we water een stem en hoe zorgen we dat onze ontwerpen een netto positief effect hebben op water- ecosystemen? Hoe vertalen we nieuwe inzichten door naar de praktijk, nemen we anderen hierin mee en verankeren we de stem van water binnen landschappelijke en (binnen)stedelijke structuren?

De kracht van ontwerp, verbeelding en ontwerpend onderzoek zijn onmisbaar bij het constructief bijdragen aan nieuwe ontwerpoplossingen. Alle verschillende perspectieven zijn van belang, van waarde. We kijken uit naar een dag vol inspiratie en beweging.

Water Works, ecologies of entanglement, wordt gemodereerd door Marsha Simon.

Water Works, ecologies of entanglement wordt mede mogelijk gemaakt door Gemeente Rotterdam, Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, provincie Noord-Brabant, gemeente Eindhoven, Waterschap De Dommel, drinkwatermaatschappij Brabant Water en Dutch Design Foundation.

Video registratie: https://www.youtube.com/playlist?list=PLGl9rONBBDm8d6cTeSj7o1QzNIWc_5TRZ

Program

 • 09:30 - 10:00

  Film / Movie Droogte in de Delta

 • 10:00 - 10:10

  Welkom / Welcome door / by Anouk van der Poll (Embassy of Water) & Saskia van Stein (IABR)

 • 10:10 - 10:45

  Floris Alkemade & Anne van Kuijk

 • 10:45 - 11:00

  Intermezzo

 • 11:00 - 11:15

  Korte pauze / Short break

 • 11:20 - 12:10

  Fransje Hooimeijer, TU Delft

 • 12:10 - 12:30

  Groepsdiscussie / Discussion

 • 12:30 - 13:00

  Lunch

 • 13:10 - 13:20

  Arita Baaijen

 • 13:20 - 13:30

  Anne van Strien ‘water-dialogen’

 • 13:30 - 13:40

  Phebe Kloos Hoe geef je water een stem?

 • 13:40 - 13:40

  Workshop Stem van Water

 • 14:40 - 14:50

  Korte pauze / Short break

 • 15:00 - 16:00

  Dirk van Peijpe, De Urbanisten

 • 16:00 - 16:30

  Groepsconversatie en afsluiting / Conversation and closure

 • 16:30 - 17:30

  Borrel / Drinks