Agenda

Carbon Stories #4

Debate 'Klimaatpositieve Stedenbouw'

  • June 22
  • Keilepand
  • Keilestraat 9F, Rotterdam

Mede namens CITYFÖRSTER nodigen we je van harte uit voor de vierde editie van de debatserie Carbon Stories. Deze avond zoomen we in op het thema duurzaam verstedelijken. Sprekers uit verschillende disciplines in de bouwsector delen hun kennis, visie en bediscussiëren welke veranderingen noodzakelijk zijn. Hoe krijgen we de transitie op het niveau van stedenbouw voor elkaar? Hoe formuleren we uitgangspunten en regelgeving richting een werkelijk duurzame verstedelijking van Nederland? Wat is er nú nodig om de doelstelling van het Parijs Akkoord van 2030 te behalen?

Bij het ontwerpen en de ontwikkeling van het circulaire en CO2 neutrale bouwproces is er veel aandacht voor materialen, producten en gebouwen, maar opvallend weinig onderzoeken naar de effecten van de locatiekeuze. Dit terwijl er op stedenbouwkundige schaal al een hele reeks besluiten zijn genomen (vorm, typologie, dichtheid, mobiliteit) die van grote invloed zijn op het ontwerp van individuele gebouwen. Besluiten die bepalend kunnen zijn in de CO2 voetafdruk van deze ontwikkelingen. Hoe kunnen we CO2 reduceren op stedenbouwkundige schaal?

Sprekers zijn Martin Sobota (CITYFÖRSTER), initiator van een onderzoeksgroep met betrekking tot klimaatpositieve stedenbouw en opent de avond met een oproep. Jurriaan van Stigt (LEVS architecten), zal spreken over een onderzoek naar de CO2 footprint voor gemeente Amsterdam. Wouter Streefkerk (Gemeente Rotterdam), licht de rol van CO2 budgetten toe in stedelijke ontwikkelingen. David van Keulen (Afdelingshoofd Mobiliteit bij Gemeente Den Haag) gaat in op de rol van CO2 in de gemeentelijke mobiliteitsmodellen en Tobias Tonch (Real Estate Concept Developer bij Synchroon) spreekt over de rol van ontwikkelaars om klimaatpositieve stedelijkheid aan te bieden.

Het debat wordt gemodereerd door wetenschapsjournalist Geert Maarse.

De serie Carbon Stories katalyseert het gesprek over de (on)mogelijkheden van een klimaatpositieve gebouwde omgeving. De perspectieven van de financier, ontwikkelaar, ontwerper, bouwer, consultant en materiaalleverancier komen hierbij aan bod. In een serie thematische bijeenkomsten diepen we het CO2 vraagstuk bouwsector breed uit. Carbon Stories is een initiatief van de denktank Carbonlab van GROUP A, de Internationale Architectuur Biënnale Rotterdam (IABR) en het KeileCollectief.

Program

 • 19:30

  Voertaal: Engels/Nederlands
  Toegang: Gratis