Biënnale

The Next Economy

van 23 april tot en met 10 juli 2016

  • Fenixloods II
  • Veerlaan 21B, Rotterdam

De 7e editie van de Internationale Architectuur Biënnale Rotterdam was getiteld: The Next Economy. De IABR verkende in 2016 hoe ruimtelijk ontwerp de ontwikkeling van een stad kan faciliteren waarin de economie lokaal waarde toevoegt en zich richt sociaal-maatschappelijke opgaven. Een stad die natuurlijk en menselijk kapitaal op een duurzame manier benut en een antwoord biedt op de groeiende sociale ongelijkheid.

In de sociaalrechtvaardige stad speelt het publieke domein een centrale rol. In deze nieuwe stedelijkheid wordt ondernemerschap met burgerschap gecombineerd, vloeien onderwijs en werk in elkaar over en zijn zorg en publiek leven met elkaar verbonden. De tentoonstelling in de Fenixloods presenteerde meer dan zestig projecten, van nieuwe woon- en werklocaties tot nieuwe schone energiesystemen, nieuwe modellen voor gebiedsontwikkeling en nieuwe vormen van samenwerking, gezondheidszorg en solidariteit. 

Bezoek website
The Next Economy poster Vormgeving: 75B

Curatoren

  • Maarten Hajer - hoofdcurator
  • Jandirk Hoekstra
  • Daan Zandbelt
  • Joachim Declerck
  • Michiel van Iersel
  • Freek Persyn
  • Curatorial statement
  • Credits
The Next Economy. Foto: Bob Goedewaagen
The Next Economy. Foto: Hans Tak
The Next Economy. Foto: Bob Goedewaagen
The Next Economy. Foto: Hans Tak
The Next Economy. Foto: Hans Tak
The Next Economy. Foto: Lotte Stekelenburg
The Next Economy. Foto: Lotte Stekelenburg
The Next Economy. Foto: Dorine Baars
The Next Economy. Foto: Bob Goedewaagen
The Next Economy. Foto: Hans Tak