Publicatie

IABR 2018+2020 The Missing Link

Deze tweetalige catalogus van de biënnale Missing Link in 2018 bevat een algemene inleiding, het Curator Statement en de Onderzoeksagenda 2018-2020. Daarnaast bevat deze publicatie de introducties van de hoofdtentoonstelling en het programma in Rotterdam, van de tentoonstelling in Brussel en van de IABR–Ateliers en het Delta Atelier.

De 8e Internationale Architectuur Biënnale Rotterdam richtte zich op de ruimtelijke transformaties die nodig zijn om de dreigende klimaatcrisis het hoofd te bieden. Onderzocht werd welke bijdrage het ontwerpveld kan leveren om de internationale doelstellingen van de Sustainable Development Goals (SDGs) van de VN en het Klimaatverdrag van Parijs te behalen.

10 EUR

Bestellen
    • Credits