Tentoonstelling

MOb_LAb

Open Biennale

Mobility: a Room with a View – Las Palmas. Foto: Christian Richters.
    • van 7 mei tot en met 7 juli 2003
    • Las Palmas en Pakhuis Meesteren in Rotterdam
    • Wilhelminakade Rotterdam

De belangrijkste conclusie die getrokken kan worden over het autogebruik in de 20e eeuw is dat het van een particuliere aangelegenheid een collectieve zaak is geworden. Het onderwerp leeft over de hele wereld. Architecten, filmakers, fotografen en kunstenaars uit de hele wereld geven hun visie op mobiliteit in de Open Biennale van het MOb_LAb. De Open Biennale stond vrij voor open inzending. Dit leverde zeer diverse en talrijke projecten op, die allen betrekking hebben op het thema van de biënnale, mobiliteit.

    • Credits

Ongeveer negentig projecten van architectenbureaus, ontwerpers en kunstenaars zijn geselecteerd voor de Open Biënnale van het MOb_LAb. Utopie en realiteit wisselen elkaar ook nog eens af. Bij het MOb_LAb staat de bonte rijkdom aan ideeën en plannen centraal, waar anderen weer hun voordeel mee kunnen doen. Daarbij is een onderverdeling gemaakt in From here to there? Alongside the route? Panorama from the route? Transfers, stopovers? New urban concepts? Route in progress? en Dreams? Deeds?, vanuit de gedachte dat infrastructuur een uitstraling heeft op de omgeving. De thema’s sluiten aan op de projecten die zich op een bepaalde plek of manier in het mobiliteitsnetwerk bevinden.

MOb_LAb is een laboratorium van plannen, een beurs van ideeën. Conclusies hoeven niet per se getrokken te worden, een rode draad ontbreekt omdat de aard van MOb_LAb als onderdeel van een onderzoekende biënnale in eerste aanleg een inventarisatie is. Wel is er verschil in benadering van het thema: negatief wordt positief en andersom.

Locaties Las Palmas en Pakhuis Meesteren. Foto: Christian Richters
Locaties Las Palmas en Pakhuis Meesteren. Foto: Christian Richters
Locaties Las Palmas en Pakhuis Meesteren. Foto: Christian Richters
Locaties Las Palmas en Pakhuis Meesteren. Foto: Christian Richters
Locaties Las Palmas en Pakhuis Meesteren. Foto: Christian Richters
Locaties Las Palmas en Pakhuis Meesteren. Foto: Christian Richters