IABR-

Jandirk Hoekstra (1953) Landschapsarchitect, studeerde Landschapsarchitectuur aan de Wageningen University en compositie aan het Conservatorium in Rotterdam.
Hij was actief in de culturele sector als programmamaker voor muziekevenementen, theater en cultureel debat in de Unie. Hij werkte bij dS+V Rotterdam en later als senior-adviseur en divisieleider bij Heidemij/Arcadis. Nu is hij directeur van H+N+S Landschapsarchitecten.

Jandirk Hoekstra was projectleider bij de culturele manifestatie Rotterdam 2045, de eerste aflevering van de Nieuwe Kaart van Nederland en de manifestatie Buiten Bouwen van de VROM-raad. Samen met Bert van Meggelen was hij als intendant verantwoordelijk voor het concept en programma van de Triënnale Tuin- en Landschapsarchitectuur Apeldoorn 2008; een groot cultureel evenement rond landschap, openbare ruimte en tuinontwerp.
Hoekstra was de eerste leider van het Overijsselse Atelier Ruimtelijk Kwaliteit. Hij was van 2009 tot 2011 leider van de Werkplaats die in opdracht van de Stuurgroep Zuidwestelijke Delta werkt aan toekomstperspectieven voor de Delta als klimaatbestendige pleisterplaats. Van 2011 tot haf 2013 gaf hij leiding aan Atelier Kustkwaliteit dat was gericht op het ontwikkelen van concepten voor veiligheid en ruimtelijke kwaliteit van de Nederlandse kust.
Vanaf maart 2012 is hij voor twee dagen per week benoemd tot Provinciaal Adviseur Ruimtelijke Kwaliteit bij de provincie Noord-Holland.
Hij presenteerde de ‘Dutch Principles’ en de plannen voor een duurzaam watersysteem voor een stadsdeel en een groot stadspark voor Yangchen in China. Ook maakte hij onderdeel uit van het team Nederlandse specialisten dat een ontwerp-bijdrage levert aan het ‘Density Syndicate’ voor Kaapstad, Zuid-Afrika.

Sinds april 2015 is Hoekstra ateliermeester van het IABR–Projectatelier Groningen dat in het kader van IABR–2016 onderzoekt of energietransitie een wenkend economisch en ruimtelijk perspectief kan opleveren voor het aardbevingsgebied en de stad Groningen.

Jandirk Hoekstra was gastdocent aan de vakgroep Landschapsarchitectuur van de Wageningen Universiteit, ETH Zurich, KU Leuven, TU delft en de Academie van Rotterdam.

Daan Zandbelt (1975) is architect, stedenbouwkundige en partner bij De Zwarte Hond, een bureau voor architectuur en stedenbouw met vestigingen in Rotterdam, Groningen en Keulen. Vanuit Rotterdam, werkt hij met zijn team aan complexe stedelijke projecten die variëren van regionale strategieën tot precieze architectonische interventies. In 2015 - 2016 leidde Daan het IABR–Projectatelier Rotterdam, the Productive City. In dit atelier werd, door middel van ontwerpend onderzoek, verkend hoe de Rotterdamse regio een maak-economie kan ontwikkelen, met een team bestaande uit L’AUC uit Paris, marco.broekman uit Amsterdam en De Zwarte Hond. Dit atelier bracht twee van zijn specialisaties bij elkaar: ontwerpend onderzoek en ruimtelijk economische strategieën.

Voor De Zwarte Hond was Daan tien jaar lang partner bij Zandbelt&vandenBerg (Z&B). Dit bureau, dat hij met Rogier van den Berg oprichtte, begon met een onderzoek naar metropolitane strategieën van onder meer Londen en Parijs. Bij Z&B werd een methode voor ontwerpend onderzoek ontwikkeld in zelf-geïnitieerde projecten als Mid-Size Utopia, over ontluikende stedelijke regio’s aande rand van de Randstad (2009-‘11), en Z-lab, over metropoolvorming in de zuidvleugel van de Randstad (2005-‘07). Ervaring met ruimtelijke strategieën voor concurrentiekracht en innovatie deed Daan op in projecten als de TU Delft Campus Visie, KennisAs Rotterdam en Ontwikkelingsperspectief voor Food Valley, de regio rondom Wageningen UR. Ontwerpend onderzoek en economische strategieën kwamen eerder samen in opdrachten voor het Rijk waaronder BVNL, waarin ruimtelijk-economische strategieën voor zes stedelijke grensregio’s werden ontwikkeld. En op dit moment is Daan betrokken bij plannen om de regio Rotterdam Den Haag uit te laten groeien tot een samenhangende en toekomstbestendige metropoolregio.

Naast De Zwarte Hond werkt hij als assistant professor bij de Van Eesteren leerstoel van de TU Delft. Dezelfde universiteit waar hij, met eervolle vermelding, afstudeerde als architect (MSc) en stedenbouwkundige (MSc). Daarnaast studeerde hij in Chicago aan de UIC.

Maarten Hajer (1962, Groningen) is internationaal bekend als politicoloog en planoloog. Hij was tot voor kort directeur van het Planbureau voor de Leefomgeving en is als hoogleraar verbonden aan de Universiteit van Utrecht.

Hajer studeerde in de jaren tachtig cum laude af in zowel de Politicologie als de Planologie aan de Universiteit van Amsterdam en promoveerde in 1993 in ‘Politics’ aan de Universiteit van Oxford, waar hij werkte met de geograaf David Harvey. In de jaren negentig was hij als onderzoeker verbonden aan de Universiteit van Leiden en aan de Ludwig-Maximilians Universiteit in München, waar hij samenwerkte met de socioloog Ulrich Beck. Daarna was hij Senior Researcher bij de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR). Sinds 1998 is hij hoogleraar Beleid & Bestuur aan de Universiteit van Amsterdam.

In 2008 werd Hajer door het Kabinet benoemd tot directeur van het Planbureau voor de Leefomgeving. Het PBL is verantwoordelijk voor de strategische advisering van Kabinet en Kamer, het maken van wetenschappelijke assessments, toekomstverkenningen en optiedocumenten voor vraagstukken op het brede gebied van de leefomgeving (milieu, natuur, ruimte, water, mobiliteit). Het PBL is daarnaast actief voor internationale organisaties zoals de Europese Commissie, de OECD en UNEP.

Hajer vervulde tal van maatschappelijke functies. Zo was hij lid van de VROM-raad en als zodanig verantwoordelijk voor het rapport De Hype voorbij – klimaatverandering als structureel ruimtelijk vraagstuk (2007). In 2000 maakte hij deel uit van de commissie Witteveen die werkte aan een nieuw beginselprogramma voor de PvdA. Hij was columnist voor Het Parool en de Staatscourant, en jurylid voor onder meer de Internationale Spinoza Prijs voor Filosofie, de EO Weijersprijsvraag voor landschapsarchitectuur en EUROPAN 9, de Europese prijs voor architecten jonger dan 35 jaar. Ook was hij bestuurslid van de Amsterdamse Kunstraad en de Van Eesteren, Fluck van Lohuizen Stichting (EFL).

Op dit moment is Hajer onder meer bestuurslid van de Rotterdam Maaskant Architectuurprijs en lid van het UNEP Resource Panel dat zich bezighoudt met strategische vragen rond de uitputting van hulpbronnen, loskoppeling van economie en milieubelasting en ‘resource-efficiency’.

Als wetenschapper publiceerde Hajer vele boeken en artikelen. Zijn meest recente boeken zijn het in het kader van IABR–2014– geschreven Slimme Steden: De opgave voor de 21e-eeuwse stedenbouw in beeld (nai010 uitgevers/PBL, Rotterdam 2014, samen met Ton Dassen) en Sterke verhalen – hoe Nederland de planologie opnieuw uitvindt (Uitgeverij 010 Rotterdam 2010, auteur en redactie samen met Jantine Grijzen en Susan van ‘t Klooster).
Andere bekende boekpublicaties zijn het veel geprezen The Politics of Environmental Discourse (Oxford 1995); Op zoek naar nieuw publiek domein (Rotterdam 2001, samen met Arnold Reijndorp); en Authoritative Governance: Policy Making in the Age of Mediatization (Oxford 2009).
Samen met Henk Wagenaar was Hajer redacteur vanDeliberative Policy Analysis – Understanding Governance in the Network Society (Cambridge UP, 2003) en met Frank Fischer van Living with Nature (Oxford UP, 1999).
Binnen PBL–verband schreef Maarten Hajer in 2011 het essay De Energieke Samenleving waarin hij zijn deskundigheid verbindt met de rijke kennis van het PBL.