IABR-

WELKE TOEKOMST WIL JIJ?
We putten onze aarde uit en onze leefomgeving staat onder druk. Gletsjers smelten, er zijn steeds meer steden waar het drinkwater schaars wordt, de CO2-uitstoot neemt nog steeds toe en de kloof tussen arm en rijk blijft maar groter worden – en dat zijn nog maar een paar voorbeelden. Hoog tijd dat we anders met de aarde leren omgaan en onze manier van leven veranderen. Dat geldt voor de samenleving zelf maar zeker ook voor de steden waarin we met steeds meer mensen samenleven: er is een ingrijpende transitie nodig. En dat weten we natuurlijk allemaal eigenlijk wel. Maar hoe doe je dat?

De IABR heeft zich vol overtuiging verbonden aan de Sustainable Development Goals van de Verenigde Naties en aan de doelen geformuleerd in het klimaatverdrag van Parijs. Wij dragen naar vermogen bij aan het vinden van oplossingen voor de grote opgaven met het middel dat ons als architectuur-cultuurinstelling ter beschikking staat: de kracht van de verbeelding en van het ontwerp.

In 2019 en 2020 concentreren we ons op twee grote en urgente uitdagingen, de wateropgave en de energietransitie. We zien die als belangrijke hefbomen voor het werken aan de weerbare stad van morgen mits er met een aanpak wordt gewerkt die altijd zoekt naar maatschappelijke meerwaarde: een weerbare stad is een stad met weerbare mensen.

Veel meer over de IABR en wat we doen, lees je elders op onze website

Open sollicitatie
Op weg naar de volgende editie, IABR–2020–DOWN TO EARTH, zijn we op zoek naar mensen die ons willen helpen met de productie, de communicatie en de organisatie.
Geloof jij in de kracht van ontwerpend onderzoek bij het oplossen van ruimtelijk-maatschappelijke vraagstukken, heb je ervaring of affiniteit met culturele producties en voel je je thuis in een internationale werkomgeving? Waag je dan aan een open sollicitatie, en stuur je CV en een korte motivatie via de mail naar kantoor@iabr.nl Wij gaan alle mails zorgvuldig lezen.

Wel goed om te weten dat wij de Code Culturele Diversiteit onderschrijven. Kwaliteit en overtuiging staat bij ons voorop maar in geval van gelijke geschiktheid zullen wij (culturele) diversiteit relatief zeker meewegen in een eventuele sollicitatieprocedure.Acquisitie naar aanleiding van deze oproep wordt niet op prijs gesteld.