IABR-2020-

80% van alle door klimaatverandering veroorzaakte noodsituaties en rampen zijn water gerelateerd. Precies daarom kan en moet de water-opgave ook gezien worden als een kans, als een hefboom die kan worden ingezet voor echte verandering, voor het realiseren van transformatieve projecten, overal en op ieder schaalniveau.

Water as Leverage Asia

Water vertegenwoordigt het meest uitdagende en complexe risico waar de mens voor staat. Overstromingen en droogtes, vervuiling en waterconflicten leiden in relatie met snelle verstedelijking, met een groeiende vraag naar voedsel en energie, en met migratie en klimaatverandering, overal en steeds meer tot problemen en vaak zelfs rampen.
Maar de uitdagingen die het water ons stelt brengen dan wel het risico voor disruptieve transities met zich mee, ze bieden ons ook de mogelijkheid om water als hefboom in te zetten voor verandering, voor echte transformatieve impact. Dus begrip van de complexe risico’s stelt ons ook in staat diezelfde risico’s voor de wereld daadwerkelijk te verkleinen. Zodra we erkennen dat water inderdaad als hefboom gebruikt kan worden, zien we ook de kansen die het ons mogelijk maken echt iets te veranderen, op transformatie gerichte projecten te initiëren, overal en op ieder schaalniveau.

Water as Leverage
Om dergelijke projecten te stimuleren én te realiseren hebben Henk Ovink, de Nederlandse Watergezant, en George Brugmans, directeur van de IABR, in 2016 een Memorandum of Understanding getekend dat in april 2020 verlengd is en ook vanaf 2021 door zal lopen (zie onderaan deze pagina). Zij zetten vervolgens Water as Leverage op, dat een belangrijke leidraad werd voor de ontwerpend onderzoekstrajecten die de IABR vanaf 2017 (mede) opzette zoals Water as Leverage for Resilient Cities: Asia en de IABR–Ateliers Dordrecht en Droogte in de Delta. In 2018 werd Water as Leverage gekozen als een van de twee hoofdthema's van IABR–2020–DOWN TO EARTH.

Blokkendoos
Deze onderzoekstrajecten zijn belangrijke elementen waarmee curatoren George Brugmans, Rianne Makkink en Jurgen Bey zullen werken. Samen met een aantal andere projecten, waaronder het nieuwe Deltaplan Rotterdam, een 2.0 versie van The Geography of Future Water Challenges van het PBL, de World Water Atlas van Deltares, PBL en IABR, de Water School 2.0 van Studio Makkink & Bey en de projecten die werden geselecteerd uit de inzendingen van de wereldwijd uitgezette Open Call, vormen ze een blokkendoos die gestalte moet krijgen als hoofdtentoonstelling van DOWN TO EARTH.

uit: The Geography of Future Water Challenges - PBL

M4H
Water as Leverage vindt plaats in het Merwe-Vierhavensgebied, M4H. De tentoonstelling opent haar deuren in de Keilezaal, in het Keilepand waar IABR in de lente van 2020 ook haar kantoor naar toe verhuist.
Makkink en Bey zullen ook programma ontwikkelen voor het gehele gebied, de IABR–TEST SITE M4H+.