IABR-

De IABR realiseert de komende vier jaar opnieuw een aantal Ateliers samen met lokale en regionale overheden in binnen- en buitenland. Met deze nieuwe lichting Ateliers zet de IABR nog meer dan voorheen in op verdieping van het gezamenlijk onderzoeksproces en op de doorwerking van de resultaten daarvan in de praktijk. Het ontwerpend onderzoek heeft expliciet tot doel gerealiseerd te worden. Het gaat om operationalisering van de uitkomsten van de Ateliers in de lokale en regionale praktijk en om de bijdrage daarvan aan de praktijk van de stadsontwikkeling als geheel.

Het eerste IABR–Atelier “nieuwe stijl” is inmiddels opgestart. Samen met de cluster Stadsontwikkeling van de gemeente Rotterdam en het Resilient Rotterdam programma wil de IABR met het Atelier Rotterdam (2017-2020) de voor stad en haven onontkoombare energietransitie aangrijpen als aanjager van een inclusieve stadsontwikkeling.

Voor een compleet overzicht van alle IABR–Ateliers en Test Sites, klik hier

De IABR–Ateliers worden door de IABR uitgevoerd als lead partner van het Rijk in het kader van de Actie Agenda Ruimtelijk Ontwerp 2017 - 2020 (ARO) van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu.