IABR-

Rotterdam Central District (RCD) maakte als Test Site Rotterdam onderdeel uit van de 5e IABR: Making City. Toen stond de grote leegstand in dit hart van de stad centraal, inmiddels is RCD opgebloeid tot een dynamisch gebied met vele activiteiten. En nu staat RCD weer voor een volgende opgave: verdere verdichting en functiemenging vanwege nieuwbouw, herontwikkeling en transformatie.

Grote energiebehoefte, weinig ruimte
Nieuwbouw in Rotterdam Central District betekent al snel hoogbouw. De nieuwe torens voor wonen en werken zullen een enorme energiebehoefte hebben, zowel voor elektriciteit, warmte als koeling. En daarin zullen deze gebouwen niet zelf kunnen voorzien. Tegelijk zit de ondergrond in dit gebied vol en is er nog maar beperkt ruimte voor grootschalige netten voor uitwisseling van energie. Nieuwe ontwikkelingen als de elektrificatie van het vervoer, met name van bussen en een groeiend aantal deelauto’s, vragen een dusdanige infrastructuur dat daarmee de openbare ruimte onder druk komt te staan.

Collectieve strategie
In Rotterdam Central District werkt het IABR–Atelier Rotterdam mee aan de ontwikkeling van een collectieve gebied-energiestrategie. Een nadrukkelijk collectieve strategie die elektrificatie en de nieuwe vraag naar warmte en koude in samenhang aanpakt, voorbij aan een aanpak per gebouw. Een strategie waarbij de publieke ruimte kwalitatief wordt ingericht en klimaatbestendig wordt gemaakt en waarbij tegelijkertijd ruimte voor opslag en schakelpunten in het netwerk wordt geboden. Een integrale strategie die bovendien ontwikkelaars verleidt om voorbij strikte energie-prestatienormen te gaan en voluit in te zetten op maximale kwaliteit van de leefomgeving.

Deze collectieve gebied-energiestrategie geeft zo niet alleen concreet vorm aan de energietransitie maar wordt tevens ingezet als een hefboom voor samenhang en kwaliteit, zowel in de gebouwen als in de publieke ruimte.


In Rotterdam Central District werkt IABR­–Atelier Rotterdam samen met een groeiend aantal stakeholders zoals de gemeente Rotterdam, Vereniging RCD en Eneco.