IABR-

Nieuwe gebouwtypologieën voor de energietransitie
Het IABR–Atelier Rotterdam onderzoekt en test de komende drie jaar hoe de energietransitie een driver kan zijn voor een fysiek en sociaal-maatschappelijk veerkrachtig Rotterdam. Eén van de onderzoeksvragen is welke nieuwe gebouwtypologieën – van nieuwbouw tot renovatie, van wonen tot werken – bijdragen aan de energietransitie en tegelijkertijd kwaliteit toevoegen aan het gebruik van het gebouw en de directe omgeving.

Deze oproep is gericht aan architecten met kennis van de ontwerpopgave van duurzame gebouwen en ervaring met de zoektocht naar nieuwe architecturale typologieën en hun gebruik in relatie tot hun directe omgeving. Aan architecten die willen onderzoeken hoe concrete ruimtelijke oplossingen optimaal kunnen bijdragen aan een geslaagde energietransitie.

Geïnteresseerd? Klik hier voor meer informatie over de oproep, aanmelding en de voorwaarden voor deelname. Voorstellen kunnen ingediend worden tot 19 december 2017, 14.00 uur.