IABR-

De Wereld Water Atlasis een initiatief van de Nederlands Watergezant, Henk Ovink, en wordt uitgevoerd als onderdeel van het actieplan van het UN/World Bank High Level Panel on Water.

Het UN/World Bank High Level Panel on Water samen met premier Mark Rutte tijdens een weksessie op IABR–2016.

De Wereld Water Atlas richt zich op de wateropgave tegen de achtergrond van de klimaatproblematiek en heeft tot doel om wereldwijd lokale en (inter)nationale besluitvormers, overheden, bedrijven en burgers instrumenten in handen te geven waarmee hoogstnoodzakelijke concrete actie zo goed en snel mogelijk genomen kan worden.
Daartoe verzamelt, koppelt, ontsluit en verspreidt de Wereld Water Atlas kennis, data, best practices en inspirerende lokale initiatieven. Ze integreert deze in een samenhangend en mobiliserend narratief dat handelingsperspectief biedt en dus aanzet tot actie. Dit alles krijgt vorm via verschillende media, in eerste instantie als digitaal plat­form en film, later ook in print en als tentoonstelling.

De IABR heeft in 2016 in opdracht van het Ministerie Infrastructuur en Milieu een onderzoek gedaan naar de haalbaarheid van de Wereld Water Atlas. Op basis van de uitkomsten en aanbevelingen heeft het Ministerie aan Deltares, het Planbureau voor de Leefomgeving en de IABR gevraagd een consortium te vormen om dit plan onder de vleugels van de Nederlandse Watergezant te realiseren in samenwerking met een brede vertegenwoordiging van de Nederlandse en, in de toekomst, ook de internationale waterwereld.

World Water Atlas


De 1.0 versie van de Wereld Water Atlas is gelanceerd op de internationale Wereld Water Dag, op 22 maart 2018 in New York, tijdens een bijeenkomst van het UN/World Bank High Level Panel on Water.