IABR-

De Nederlandse Watergezant Henk Ovink lanceerde op 9 november samen met de Asian Infrastructure Investment Bank, het Global Center for Excellence on Climate Adaptation, 100 Resilient Cities, Architecture Workroom Brussels en de Internationale Architectuur Biennale Rotterdam het project WATER AS LEVERAGE FOR RESILIENT CITIES: ASIA op het podium van de VN klimaatconferentie COP23 in Bonn

Water als hefboom
Water vertegenwoordigt het meest uitdagende en complexe risico waar de mens voor staat. Overstromingen en droogtes, vervuiling en waterconflicten leiden in relatie met snelle verstedelijking, met een groeiende vraag naar voedsel en energie, en met migratie en klimaatverandering, overal en steeds meer tot problemen en vaak zelfs rampen.
Maar de uitdagingen die het water ons stelt brengen dan wel het risico voor disruptieve transities met zich mee, ze bieden ons ook de mogelijkheid om water als hefboom in te zetten voor verandering, voor echte transformatieve impact. Dus begrip van de complexe risico’s stelt ons ook in staat diezelfde risico’s voor de wereld daadwerkelijk te verkleinen. Zodra we erkennen dat water inderdaad als hefboom gebruikt kan worden, zien we ook de kansen die het ons mogelijk maken echt iets veranderen, op transformatie gerichte projecten te initiëren, overal en op ieder schaalniveau.

Partners
Willen we onze planeet en onze toekomst veiligstellen, willen we de klimaatdoelstellingen en de sustainable development goals waaraan de wereldgemeenschap zich heeft gecommitteerd, ook werkelijk halen, willen we echt naar een nieuwe toekomst uitreiken , dan hebben we geen tijd te verliezen.
Om echte verandering te realiseren moeten we sterke en op resultaat gerichte samenwerkingen opzetten met de ambitie om op een proactieve wijze innovatief en integraal ontwerp te verbinden met een goede planning in een doelgericht werkproces waarin financiering en implementatie vanaf het begin een rol spelen.
De Internationale Architectuur Biennale Rotterdam, de Nederlandse Watergezant en Architecture Workroom Brussels zijn de uitdaging aangegaan en hebben Water as Leverage in het leven geroepen. Samen met de Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB) en 100 Resilient Cities (100RC), en met de steun van het UN/World Bank High Level Panel on Water (HLPW) en het Global Center of Excellence on Climate Adaptation (GCECA), hebben zij op 9 november 2017, op het podium van de klimaatconferentie COP23 in Bonn, hun eerste project gelanceerd: Water as Leverage for Resilient Cities: Asia.

Azië
Nergens ter wereld zijn watergerelateerde rampen zo wijdverspreid en zo kostbaar, zowel in termen van mensenlevens als van (verlies) van maatschappelijke welvaart, als in Zuid- en Zuidoost-Azië. 83 procent van de wereldbevolking die op één of andere manier getroffen zal worden door het stijgen van het zeewaterniveau woont in Aziatische steden. Daarom kozen wij er samen met de AIIB en 100RC Asia voor om in Azië te beginnen met te testen hoe in de praktijk water als hefboom voor verandering kan worden ingezet.
Water as Leverage Fieldtrip, oktober 2017, Chennai


Na een korte maar intense periode van grondig onderzoek, veldwerk en werksessies is het Water as Leverage for Resilient Cities: Asia–consortium een samenwerking aangegaan met de steden Khulna (Bangladesh), Chennai(India) en Semarang(Indonesië). Deze partnersteden zijn zorgvuldig uitgekozen op basis van de specifieke water-, verstedelijk- en klimaat-gerelateerde uitdagingen waarvoor zij staan, van hun strategische positie als test site voor andere, gelijkaardige stedelijke regio’s en zodoende van hun potentieel in termen van duurzame oplossingen en vermogen tot vernieuwing en transformatie.

Water as Leverage Fieldtrip, oktober 2017, Chennai
Uitdaging
Khulna, Chennai en Semarang zijn slechts het begin: voortbouwend op de uitkomsten zal een werkmethode worden ontwikkeld die permanent kan worden bijgesteld en die de basis zal vormen voor volgende partnerschappen.
De uitdaging die Water as Leverage zich stelt is om integrale lange-termijn stadsontwikkeling te koppelen aan innovatieve transformatie op korte termijn; ambitieuze plannen voor klimaatadaptatie aan projecten waar ook echt financiering voor zal zijn; steeds verder groeiende kennis over het watersysteem aan het maken van meer weerbare steden; onderzoek, ontwerp en uitvoering aan inclusieve stedelijke allianties.
Op resultaat gerichte samenwerking is cruciaal, over alle sectoren heen, in alle lagen van de overheid en met alle belanghebbenden, van activisten en kwetsbare gemeenschappen tot private en publieke instellingen.

Water as Leverage Workshop, September 2017, Singapore

We roepen iedereen op ons te helpen de uitdaging aan te gaan, om verder te werken aan een globale watercoalitie die water inzet als hefboom voor echte en positieve verandering.
Wil je meer weten? Download dan de flyer of ga naar de website van Water as Leverage.