IABR-

80% van alle door klimaatverandering veroorzaakte noden en rampen zijn water gerelateerd. Precies daarom kan en moet de water-opgave ook gezien worden als een kans, als een hefboom die kan worden ingezet voor echte verandering, voor het realiseren van transformatieve projecten, overal en op ieder schaalniveau.

Om dergelijke projecten te stimuleren én te realiseren hebben George Brugmans, namens de IABR, en Henk Ovink, de Nederlandse Watergezant, in 2016 een Memorandum of Understanding getekend waarbij zich later ook Joachim Declerck namens Architecture Workroom Brussels heeft aangesloten.
Vorige samenwerkingen en projecten van deze drie partners hebben een schat aan relevante kennis opgeleverd als het gaat om de aanpak van transformatieve projecten. Van Rotterdam tot Istanbul, van Albanië tot Vlaanderen, van São Paulo tot Mexico City, van Groningen tot Brabant, en, meest bekend, in het Post-Sandy ‘Rebuild by Design’ traject aan de Oostkust van de Verenigde Staten: de door ontwerp gedreven aanpak heeft haar waarde bewezen, overal inzichten verdiept en veel dynamiek losgemaakt voor duurzame verandering en transformatie.

Eerste projecten
De Wereld Water Atlas is een initiatief van de Watergezant en wordt door de IABR, Deltares en het Planbureau voor de Leefomgeving uitgevoerd als onderdeel van het actieplan van het UN/World Bank High Level Panel on Water (HLPW).

Water as Leverage
is een initiatief van de Watergezant, de IABR en AWB. Op 9 november 2017, op het podium van de klimaatconferentie COP23, is het eerste project gelanceerd: Water as Leverage for Resilient Cities: Asia.

Water as Leverage at IABR–2018+2020–THE MISSING LINK

foto: Aad Hoogendoorn