IABR-

28.06.2021

IABR opent tentoonstelling in Dordrecht

DOWN TO EARTH: THE HIGH GROUND

Op 3 juli opent in de Biesboschhal in Dordrecht de laatste tentoonstelling van DOWN TO EARTH, de 9e editie van de Internationale Architectuur Biennale Rotterdam. THE HIGH GROUND, samengesteld door hoofdcurator George Brugmans, laat zien hoe de Dordtse waterveiligheidsagenda ingezet kan worden als hefboom voor de Groeiagenda Drechtsteden 2030 en de duurzaamheidsambities van Dordrecht.

Download het volledig persbericht hier of onderaan deze pagina

THE HIGH GROUND - Wonen op Water - PosadMaxwan

tekening: Merel Corduwener voor IABR–Atelier Dordrecht


Waterveiligheid als prioriteit
Dordrecht is een stad, maar ook een eiland. En dat Eiland van Dordrecht is erg kwetsbaar voor overstromingen door zijn ligging in het overgangsgebied van zee en rivieren. 600 jaar na de legendarische Sint-Elisabethsvloed is de stad nog steeds kwetsbaar voor overstromingen en wordt er daarom in Dordrecht permanent gewerkt aan het verbeteren van de bescherming tegen het water. Waterveiligheid heeft er de hoogst mogelijke prioriteit.

Waterveiligheid als hefboom
De Staart -het buitendijks en hoger gelegen stadsdeel van Dordrecht, nu een geïsoleerd gebied met veel problemen en weinig perspectief- biedt een veilige haven, en kan bij een overstroming veel evacuees opvangen.
Het IABR–Atelier Dordrecht, met als lead designer Adriaan Geuze (West 8), onderzocht de afgelopen twee jaar hoe de toekomstige noodzaak om op De Staart op ieder moment massale opvang van evacuees te kunnen realiseren in geval van een grote overstroming, nu kan worden ingezet bij het werken aan de huidige opgave, de duurzame stedelijke ontwikkeling van dit gebied. Waterveiligheid als hefboom.

De resultaten worden gepresenteerd in de tentoonstelling THE HIGH GROUND, samengesteld door de hoofdcurator van DOWN TO EARTH, George Brugmans.
Die resultaten laten goed zien dat De Staart een onverwacht belangrijke rol kan spelen bij het realiseren van de Dordtse waterveiligheidsagenda. Als hier gekozen wordt voor een waterveiligheid als hefboom-aanpak ontstaan er plots kansen voor een duurzame ontwikkeling van een aantrekkelijk woon- en werkgebied. Met nieuwe woonvormen, waterveilige voorzieningen, innovatieve werkconcepten en een bijzonder getijdenpark aan de rivier. Alles in harmonie met de natuur en met nieuwe verbindingen voor langzaam verkeer die tevens kunnen dienen als vluchtroutes.

Meer vliegen in één klap
Op De Staart kan Dordrecht meerdere vliegen in één klap slaan: de waterveiligheid verhogen en tegelijkertijd woningen bouwen en werkgelegenheid stimuleren, de verbindingen in de stad en met de regio optimaliseren, en de levenskwaliteit en recreatiemogelijkheden voor alle inwoners verhogen. Dankzij de waterveiligheid als hefboom-aanpak leest de in THE HIGH GROUND gepresenteerde kansenkaart van De Staart als een niet te missen kans om hier serieus bij te dragen aan de Groeiagenda Drechtsteden 2030 en de duurzaamheidsambities van Dordrecht.

Voor meer informatie over THE HIGH GROUND, klik hier

Download het volledig persbericht onderaan deze pagina