IABR-

11.07.2016

Succesvolle zevende editie Rotterdamse Architectuur Biennale

Nu de overheid de regie heeft losgelaten worden praktijken als die van de IABR steeds belangrijker bij het werken aan de stad van de toekomst.

Tentoonstelling The Next Economy

foto: Nina FeliusOp 10 juli 2016 eindigde de zevende editie van de Internationale Architectuur Biennale Rotterdam, IABR–2016–THE NEXT ECONOMY, over de relatie tussen ruimtelijk ontwerp en de toekomst van de economie.
In het hart van de tentoonstelling en elf weken lang was de IABR het platform voor kennis- en ideeënuitwisseling, debat en brainstorm door ontwerpers en academici, bestuurders en beleidsmakers, stakeholders en ondernemers, stadsbewoners en publiek, uit binnen- en buitenland.
Vooral de resultaten van de eigen IABR onderzoeksprojecten, gevoed door debat en kennisuitwisseling, leverden concrete, waardevolle input op voor beleids- en besluitvorming. Zo worden de door de IABR in kaart gebrachte mogelijkheden die de energietransitie Groningen biedt, de plannen voor grootschalige winning van windenergie op de Noordzee, en de voorstellen voor het inzetten van ruimtelijk ontwerp bij het van Utrecht een gezondere stad te maken, na de Biennale verder uitgewerkt door betrokken overheden en bedrijven.

De IABR verdiept de bestaande samenwerking met de Gemeente Rotterdam: het IABR–Atelier Resilient Rotterdam 2016 – 2020 werkt verder aan plannen en projecten voor een meer klimaatbestendig en veerkrachtig Rotterdam. De resultaten worden getoond op IABR-2018 en IABR-2020.