IABR-

Foto: Bas Bogaerts

IABR–2016–THE NEXT ECONOMY is een pleidooi voor een stedelijke economie die zich richt naar maatschappelijke opgaven; een economie die draait op zinvol werk, duurzaam is in haar gebruik van natuurlijk en menselijk kapitaal, en die leidt tot grotere sociale inclusiviteit.
In de hoofdtentoonstelling laten de resultaten van ontwerpend onderzoek uit de IABR–Ateliers in Rotterdam en Brussel zien hoe Westerse steden platforms voor de nieuwe maakindustrie kunnen worden.

In de overtuiging dat alleen samenwerking in en tussen steden de potentie van de eeuw van de stad kan waarmaken, schenkt de IABR binnen haar programma opnieuw veel aandacht aan verstedelijking buiten Europa, dit maal met name op het Afrikaanse continent. Onder de noemer Africa; What’s Next? tonen zestien projecten de uitdagingen, kansen en mogelijkheden voor de Afrikaanse stad in de Next Economy, en wat wij van de veelal informele en kleinere initiatieven daar kunnen leren.