IABR-

Saskia van Stein

Saskia van Stein, nu hoofd van het Critical Inquiry Lab van de Design Academy in Eindhoven, is door de raad van toezicht van de Internationale Architectuur Biennale Rotterdam (IABR) per 1 oktober 2021 benoemd tot directeur-bestuurder.

Zij volgt in die functie George Brugmans op die de IABR vanaf 2004 heeft geleid. De raad van toezicht is Brugmans buitengewoon erkentelijk voor de wijze waarop hij in die jaren de IABR gestalte heeft gegeven en heeft uitgebouwd.

De raad van toezicht is verheugd over de komst van Saskia van Stein.
Ed Nijpels, voorzitter van de raad: "Wij zijn blij met de komst van Saskia van Stein. Met haar nationale en internationale ervaring is zij goed in staat de IABR naar een nieuwe toekomst te leiden."

Saskia van Stein: "Ik ben verguld met de kans mijn expertise en enthousiasme aan te wenden om de IABR naar een volgende fase te ontwikkelen. Verbeelden en verbinden worden belangrijke elementen in mijn inhoudelijke visie. Naast groeiende sociaaleconomische ongelijkheid is de klimaat- en energietransitie de centrale opgave van deze tijd; een ontwerpopgave met een enorme complexiteit en schaal.De vraag naar een leefbare toekomst en samenleving gaat ons allemaal aan. Het wekken van publieke belangstelling voor de ideeënrijkdom van cultuur van de ontwerpende disciplines en het actief betrekken van een publiek, vormen belangrijke ingrediënten voor de invulling die ik hoop te geven aan het beleid van de IABR."