IABR-

De IABR, de Internationale Architectuur Biennale Rotterdam, is opgericht in 2001 in de overtuiging dat architectuur, met name stedenbouw, van groot maatschappelijk belang is. De IABR richt zich daarom volledig op de toekomst van de stad, waar over een aantal decennia bijna 80% van de wereldbevolking meer dan 90% van onze welvaart zal produceren – en dat moet op een duurzame manier. We kunnen de wereldwijde klimaatcrisis daarom het best helpen oplossen in de stad – daar waar we wonen, werken en leven. Ontwerp speelt een cruciale rol: goed en duurzaam ontworpen sociaal inclusieve, volop weerbare steden zijn de sleutel tot de toekomst.

De opgave is complex, urgent en helder, het is nu of nooit, en we moeten optimaal samenwerken. De IABR heeft zich daarom vol overtuiging aangesloten bij de Agenda 2030 for Sustainable Development van de Verenigde Naties en al haar activiteiten zijn doordesemd van de doelstelling om naar vermogen bij te dragen aan het helpen realiseren van de Sustainable Development Goals.

De IABR is een cultuur- én een kennisinstelling. In die combinatie kan zij de kracht van verbeelding en ontwerp optimaal en doelgericht inzetten voor daadwerkelijke verandering. Sinds 2009 zijn haar twee belangrijkste instrumenten de IABR–Ateliers, waarin het onderzoek plaatsvindt, en de biennale zelf, de culturele manifestatie waar resultaten getoond en gecontextualiseerd worden, en het publiek debat wordt gevoerd. De biennale is geen doel maar middel. Iedere biennale is een brug van verbeelding en onderzoek naar actie, van plannen en ideeën naar begrip en maatschappelijke draagkracht.

Het op deze manier resoluut inzetten van de vrije culturele ruimte, het koppelen van ontwerpend onderzoek aan publieke presentaties in een doorlopend op concrete toepassing gericht open en cultureel werkproces, maakt de IABR uniek in de wereld.

Down To Earth: Energie, van Wie?

foto: Aad Hoogendoorn


Doelgericht
De IABR is zowel cultuur- als kennisinstelling en het is in die combinatie dat zij de kracht van verbeelding en ontwerp doelgericht inzet voor daadwerkelijke verandering.

Hoe doet de IABR dat?
Door meerwaarde te leveren voor beleids- en besluitvorming en de maatschappelijke agenda te beïnvloeden.
Door belangrijke disciplines en sectoren samen te brengen om resultaatgericht ontwerpend onderzoek naar de stad van morgen te doen, in binnen– en buitenland.
Door de resultaten ­–kennis, plannen en projecten– iedere twee jaar zo breed mogelijk en in een internationale setting over het voetlicht te brengen.
En, last but not least, door al die resultaten ook te helpen realiseren en op die manier metterdaad ‘stad te maken’.
De twee belangrijkste instrumenten die de IABR inzet om haar doelstelling te bereiken zijn het IABR–Atelier en de biennale zelf.

IABR–Ateliers: van ontwerpend onderzoek naar actie
Een IABR–Atelier is een langlopend ontwerpend onderzoekstraject dat altijd wordt opgezet samen met overheden en andere stakeholders en dat toewerkt naar concrete, toepasbare oplossingen voor bestaande opgaven. Voor de betrokken overheden is een Atelier een unieke gelegenheid om werkelijk ontwerpend onderzoek te doen, om extra kwaliteit binnen te halen, om nieuwe ideeën en niet voor de hand liggende opties te verkennen, om te testen en uit te proberen, om te leren en kennis uit te wisselen in een vrije en internationale setting en om zo de eigen opgave werkelijk verder te brengen.

IABR–Atelier São Paulo

foto: Fabio Knoll (2012)

Daartoe heeft de IABR een duurzame en open methodologie ontwikkeld. Voor iedere editie zoekt zij naar een nieuw standpunt en een nieuw perspectief maar er wordt ook altijd voortgeborduurd op wat in vorige edities is geleerd en ontwikkeld. Kennis en resultaten tellen op in een continu onderzoekstraject zodat ieder atelier op de schouders van een eerder atelier kan staan.
De afgelopen jaren produceerde de IABR succesvolle Ateliers in Nederland (op Texel, in Brabant en Groningen, in Utrecht en Rotterdam en Dordrecht, en samen met Rijksoverheid, bedrijven en natuurorganisaties op de Noordzee) en in het buitenland (in São Paulo, Istanbul, Brussel, Provincie Oost-Vlaanderen en Albanië).

De Biennale: brug van onderzoek naar actie
De weg naar een duurzame toekomst moeten steden samen verkennen. Ook al kunnen ze elkaars oplossingen maar zelden één-op-één overnemen, toch moeten zij zo snel mogelijk van elkaar kunnen leren en ervaringen uitwisselen. Dat gebeurt op de biennale zelf, waar onderzoek en onderzoekers, ontwerp en ontwerpers, bestuurders en beleidsmakers, doeners en denkers, uitvoerders en afnemers, bouwers en burgers, binnen- en buitenlanders, en professionals en publiek elkaar ontmoeten.
De biennale is geen doel, maar middel: een internationaal podium voor kennisoverdracht tussen ontwerpers, tussen steden, tussen overheden, en tussen vakmensen en publiek, om de brug te slaan van ontwerpend onderzoek naar actie, van verbeelding naar realisatie, van plannen van ontwerpers naar maatschappelijke draagkracht.

De middelen die de IABR daarbij inzet zijn tentoonstellingen, conferenties, films, boeken, lezingen, debatten, workshops en master classes, die samen het biennale programma maken.