IABR-

Theodora Gelali

Theodora Gelali is architect-ingenieur. Ze studeerde af in de architectuur aan de technische hogeschool van de Panepistímio Patrón in Griekenland. Ze studeerde met een Erasmus+-beurs aan de Universita degli studi di Firenze in Italië en behaalde haar postdoctoraal aan The Berlage Center for Advanced Studies in Architecture and Urban Design van de TU Delft in Nederland.
Ze deed haar vroegste werkervaring op in Griekenland en werkte in Nederland onder meer voor OMA, het Office of Metropolitan Architecture in Rotterdam. Haar belangstelling gaat uit naar het uitvoeren van academische en professionele projecten met betrekking tot ontwerp en architectuur in brede zin; haar onderzoek op dit terrein is fundamenteel expansief en interdisciplinair.
Gelali gelooft dat architectuur en ontwerp op verschillende manieren en op het raakvlak tussen verschillende gebieden – zoals kunst, mode, film, letteren en grafisch ontwerp – kunnen worden beoefend en daar verschillende percepties en soorten perspectieven kunnen onthullen.