IABR-

Schenken aan de IABR?

De IABR heeft een culturele ANBI status

Reken maar dat wij het op prijs stellen als u de activiteiten van de IABR ook financieel wilt steunen!
U moet dan weten dat de stichting Internationale Architectuur Biennale Rotterdam (IABR) een culturele ANBI-status heeft.
Dat betekent dat de IABR bij de Belastingdienst geregistreerd staat als een Algemeen Nut Beogende Instelling en dat giften en erfstellingen ten gunste van de IABR geheel vrijgesteld zijn van schenk- en erfbelasting.
Vanwege de stimuleringsmaatregelen van de Rijksoverheid is het fiscaal zelfs extra voordelig om aan de IABR te schenken. De Geefwet staat een particulier toe 25% extra af te trekken van de belasting en voor bedrijven is dit zelfs 50%.

Informatie is ook te vinden op de websites van Cultuur, daar geef je om en de Belastingdienst

Meer informatie geven wij u graag persoonlijk als u een mail stuurt.
Voor onze ANBI gegevens, klikt u hier.