IABR-

Matthew Cook

Matthew Cook is architect en stedenbouwkundig ontwerper en is geïnteresseerd in het gebruik van de openbare ruimte en de relatie tussen de menselijke en niet-menselijke inwoners van de stad. Hij heeft gewerkt als stedenbouwkundige bij De Urbanisten en was lid van het winnende team van de Panorama Lokaal-prijsvraag van de Rijksbouwmeester. Daarnaast is hij docent aan de TU Delft voor het vak 'Architectural Positions'. Hij studeerde cum laude af in architectuur aan Oxford Brookes University (UK), cum laude aan de TU Delft (NL) en ging naar het Berlage.