IABR-

Maria Christopoulou

Maria Christopoulou, een Griekse architect-ingenieur, stedenbouwkundige en schrijfster, is woonachtig in Rotterdam. Zij slaagde cum laude voor een postdoctorale opleiding Architectuur en Stedenbouw aan The Berlage van de TU Delft. Voordat ze naar Nederland verhuisde, slaagde ze cum laude voor een geïntegreerde Master in Architecture Engineering aan de Aristotélio Panepistimio in Thessaloniki in Griekenland.

Als beginnend architect was zij betrokken bij het ontwerpen en de constructie van gebouwen op verschillende schalen en bij tentoonstellingen en boekontwerpen. Als onderzoeker en tekstschrijver heeft zij samengewerkt met mediapraktijken en reclamebureaus. Ze heeft op verschillende plaatsen ervaring opgedaan, van Griekenland tot Nederland, en haar werk is gepubliceerd in verschillende boeken en tijdschriften en besproken op architectuurconferenties in heel Europa.

Maria heeft veel artistieke interesses en beschouwt tekenen als een speculatief middel – als het gaat om onderzoek en architectonisch ontwerp stelt ze veel vertrouwen in een multidisciplinaire, multimediale benadering. Haar voornaamste interesses zijn de draagkracht van verstedelijkte gebieden, het doordenken van de industriële operaties van machines in geografische territoria en het in maatschappelijke en politieke termen verkennen van de architectonische ruimte. Ze wil altijd meer weten en leest, denkt, schrijft, speculeert en ontwerpt en reflecteert over, aan en op al het bovenstaande.