IABR-

In de afgelopen maanden, een moeilijke tijd die overal en voor iedereen in het teken stond van de corona crisis, heeft ook de IABR de gevolgen van Covid-19 in kaart gebracht en zich daarbij afgevraagd wat de beste manier is om haar doelstellingen te kunnen blijven verwezenlijken.
Kunnen we ons slim aanpassen en ons zó hergroeperen dat we niet alleen, en onvermijdelijk, inleveren maar tegelijkertijd ook volgende stappen kunnen maken?

We hebben de biennale uitgesteld maar ook besloten ons probleem niet op te willen lossen door het alleen maar te verplaatsen. Daarvoor blijft de onzekerheid te groot, en financieel is het niet haalbaar.
Daarnaast, een programmatische samenballing in tijd waarbij zoveel mogelijk mensen elkaar, als ware het één hoogtepunt, opzoeken, het traditionele biennale-model, is niet langer aan de orde. Nu niet, en tegen de achtergrond van de klimaatcrisis misschien wel nooit meer.

We zetten daarom niet langer in op een grote tentoonstelling en een in tijd geconcentreerd programma, maar we gaan onze activiteiten spreiden over een langere periode, vanaf midden september 2020 tot in juni 2021. Zo kunnen we ook de tijd nemen om te experimenteren met onze nieuwe locatie, de Keilezaal, en met de corona protocollen die we daar moeten ontwikkelen.
We zullen ‘light’ beginnen, gaandeweg verkennen wat wel en wat niet kan, en IABR–DOWN TO EARTH tussen medio september 2020 en juni 2021 stap voor stap uitrollen en dat alles in een programmatische opbouw die een seizoen lang een agenda verkent: Waar kunnen we landen? Hoe kunnen we 'terug naar de aarde', en een manier vinden om in harmonie te leven met de natuur? Deze aanpak geeft ons de gelegenheid om onze inhoudelijke insteek stap voor stap aan te scherpen, onze corona inzichten mee te nemen en te verwerken, en ons nog meer te focussen op de kernvragen die we met DOWN TO EARTH aan de orde willen stellen.

Meer nieuws hier op de website in augustus. Voor nu, heb een goede zomer en blijf gezond!