IABR-

Thorbeckezaal

Op woensdag 6 september organiseert de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken van de Tweede Kamer een rondetafelgesprek over architectuurbeleid. In dit gesprek, waarin IABR als kennispartner deelneemt, zal worden gekeken naar de lessen die we kunnen trekken uit de rijke Nederlandse volkshuisvestelijke traditie en welke instrumenten de Kamer heeft om de Nederlandse architectuur een steviger positie te geven, zodat er niet alleen veel, maar ook mooi wordt gebouwd.

IABR-directeur Saskia van Stein neemt deel aan dit gesprek. Haar position paper is onderaan deze pagina te downloaden.

“Wonen staat niet op zichzelf. De voorwaarde voor een sociaal-inclusieve, klimaatbestendige stad en een rechtvaardige woningmarkt ligt besloten in het onderkennen en zich verhouden tot een verandert narratief. Voor beleid en architectuur ligt er een opgave in het toevoegen van ontwerpkracht en verbeelding aan deze verandering en deze te verbinden aan een (integrale) ruimtelijke ordening."

“Sturing op architectuurcultuur leidt niet automatisch tot het bouwen van meer woningen. Maar goed woonbeleid kan niet zonder samenhangend architectuurbeleid, waaruit goed opdrachtgeverschap kan ontstaan en daarmee goede ontwerpen. Daarbij is het van belang kwaliteit boven snelheid en kwantiteit te kiezen, zodat ernaast voldoende ook duurzame woningen worden gebouwd.”

Het rondetafelgesprek heeft een openbaar karakter en vindt plaats in het gebouw van de Tweede Kamer (Thorbeckezaal).

Lees hier de andere position papers.