IABR-

Op 21 juni jl. diende Sandra Beckermann een motie in met daarin de vraag om onderzoek naar een mogelijke terugkeer van een Nationaal Architectuurinstituut. Deze motie werd met een ruime meerderheid aangenomen. In architectuurkringen doet de motie al veel stof opwaaien. Er kwam een reactie van de directeur Aric Chen en zakelijk leider Josien Paulides van Nieuwe Instituut.

Stichting Coördinatie Lokale Architectuurinitiatieven (CoLA) en IABR schreven gezamenlijk een brief naar staatssecretaris Uslu. Graag willen we de inhoud van de brief met je delen.

De lokale organisaties voor architectuurcultuur agenderen in een landelijk netwerk (inter)nationale ruimtelijke thema’s en vragen meer aandacht voor bouwcultuur. Door bestaande culturele netwerken en infrastructuur te ondersteunen, door architecten, achitectuurcultuur en stakeholder netwerken te verbinden aan (inter)nationale maatschappelijke ruimtelijke opgaven en aan de leefwereld van mensen.

Daarbij betekent sturing op architectuurcultuur niet automatisch dat er meer of sneller woningen zullen worden gebouwd. Maar goed woonbeleid kan niet zonder een samenhangend architectuurbeleid, waaruit goed opdrachtgeverschap kan ontstaan en een goede ontwerpcultuur, inclusief een sterkere positie voor de architect.

Download de brief onderaan deze pagina.

Inmiddels staat er een afspraak met staatssecretaris Uslu ingepland.