IABR-

03.09.2020

IABR–DOWN TO EARTH

een anti-biennale in tijden van pandemie

IABR–DOWN TO EARTH is een biennale in tijden van pandemie. Een anti-biennale waarvan we het programma in de tijd zullen uitvouwen in plaats van dat we het samenballen tot een veelheid aan activiteiten. We vermijden zo iedere vorm van spitsuur. Geen concentratie in tijd en plaats, waarbij zoveel mogelijk mensen, die van heinde en ver zijn gekomen, op hetzelfde moment door dezelfde deur moeten. Die hectiek karakteriseert een biennale, maar is nu niet aan de orde.

In de komende tien maanden, tot de zomer van 2021, presenteren we daarom een serie tentoonstellingen en andere activiteiten. Daarbij volgen we uiteraard de richtlijnen van de RIVM.
Het betekent ook dat de vorm waarin we het programma zullen gieten zo lang mogelijk niet vast zal staan. Stap voor stap zoeken we de beste en veiligste manier om onze projecten te presenteren in respons op de kernvraag van deze 9e editie van de IABR: Waar kunnen we landen?DOWN TO EARTH speelt zich af in het gebied dat we in 2018 als de IABR–Test Site M4H+ hebben aangeduid: het Merwe-Vierhavensgebied, waar de IABR zich inmiddels heeft gevestigd, en aanpalende wijken, met name Bospolder-Tussendijken, waar het IABR–Atelier Rotterdam sinds 2017 actief is.
In de eerste helft van het volgend jaar organiseren we een of meer tentoonstellingen in ons nieuwe huis, de Keilezaal, en manifesteert DOWN TO EARTH zich ook elders in Bospolder-Tussendijken en Merwe-Vierhavens, binnen én buiten.

Dit najaar beginnen we met twee kleinere tentoonstellingen in de Keilezaal. De eerste, DROOGTE IN DE DELTA, presenteert en bouwt voort op de resultaten van het IABR–Atelier Droogte in de Delta; de tweede op die van het IABR–Atelier Rotterdam: Energietransitie als Hefboom.

Daarnaast organiseren we, in eerste instantie een beperkt aantal, soms besloten en soms publieke events, van werksessies tot lezingen.

Je kunt hier reserveren voor de eerste tentoonstelling, DOWN TO EARTH: DROOGTE IN DE DELTA, die vanaf 19 september open is voor publiek.

En blijf gezond!