IABR-

Lesia Topolnyk

De Internationale Architectuur Biënnale Rotterdam zet een aantal langere onderzoekslijnen uit en heeft daarvoor zogenaamde Agents of Change aangesteld. Deze onderzoekers leggen de focus op de gevolgen en (ruimtelijke) consequenties van een veranderende wereld. Deze Agents of Change krijgen de ruimte om te reflecteren en nader onderzoek te doen naar specifieke thema's en (onderzoeks)domeinen die nog niet in het centrum van de discipline zijn geland om vervolgens de weg naar het publieke debat te kunnen vinden. Zo katalyseren, voeden en vernieuwen ze de architectuur.

Voor de komende periode is architect en winnaar Prix de Rome 2022 Lesia Topolnyk benaderd.

Achtergrond (onderzoeks)project

Het onderzoek van Lesia Topolnyk richt zich op de veranderende wereldwijde politieke arena’s als gevolg van de klimaatverandering en onderzoekt de lokale en ruimtelijke gevolgen daarvan. De Marokkaanse stad Tanger dient als uitgangspunt. Topolnyk zal dieper ingaan op hoe diverse actoren en lokale culturen onder invloed staan van mondiale krachten die vaak historisch gecreëerde systemen van onderdrukking en relaties zijn. Waar kan architectuur worden gebruikt als een leidend instrument om verbindingen tussen verschillende schalen te creëren en hoe kan de ontwerper reageren op deze nieuwe grootschalige uitdagingen op een manier die ze versterkt in plaats van vernietigt?

Dit onderzoek zal Topolnyk in staat stellen om haar kennis uit te breiden buiten de Europese lens om, naar verschillende politieke contexten en huidige relaties tussen Afrika en Europa.

Over Lesia Topolnyk

Lesia Topolnyk (StudioSpaceStation), opgegroeid in een voortdurend veranderende politieke omgeving en opgeleid als architect, onderzoekt hoe verschillende realiteiten invloed hebben op het menselijk gedrag en hoe ze zich manifesteren in de fysieke ruimte. Lesia Topolnyk is winnares van de Prix de Rome 2022. Door de dialoog met verschillende disciplines en media wordt ruimtelijk ontwerp een taal die vorm geeft aan de cruciale interactie van zichtbare en onzichtbare processen die globale en lokale belangen samenbrengen. StudioSpaceStation is opgericht om te reageren op de urgente maatschappelijke en planetaire problemen en is actief op het gebied van architectuur, politiek en kunst.