IABR-2020-

14-31
jan, 2021
11:00 - 17:00
jan, 2021
11:00 - 17:00

METEOPOLIS

Scenario's voor Rotterdam 2060

Partnertentoonstelling: Rotterdams Weerwoord

ALLE DATA ONDER VOORBEHOUD


Rotterdams Weerwoord, een programma van de gemeente Rotterdam, stelde vier ontwerpbureaus voor een uitdaging: bedenk en ontwerp een toekomstscenario voor Rotterdam, rekening houdend met wat de stad te wachten staat als het op klimaatverandering aankomt, en wetende dat het weer steeds extremer wordt en de zeespiegel zal stijgen.

Meteopolis

beeld: Jowan de Haan


Ga er daarbij van uit dat besloten wordt niet langer te vechten tegen het water maar dat we het gaan omarmen. En vraag je af of, en zo ja, hoe we dan in 2060 nog in Rotterdam kunnen wonen.

De vier toekomstscenario’s worden gepresenteerd in METEOPOLIS, een tentoonstelling die de bezoeker, in het kader van IABR–DOWN TO EARTH en haar kernvraag, waar kunnen we landen?­, meeneemt naar het Rotterdam van 2060. Met als doel een geïnformeerd, open en scherp gesprek te voeren over de complexe vraagstukken waarvoor klimaatverandering ons stelt en om besluitvorming zó te beïnvloeden dat we over veertig jaar nog in Rotterdam kunnen wonen.

De vier scenario’s
Verveeld Verward: Individueel + Voorkomen
De Zwarte Hond + Strootman Landschapsarchitecten: Collectief + Voorkomen
Marieke Vromans & Floor van den Bergh: Collectief + Overkomen
Walden Studio: Individueel + Overkomen

Rotterdam, IABR en water
Voor Rotterdam, als laaggelegen stad in de delta, heeft de strijd met het water altijd al een belangrijke rol gespeeld. Maar de gevolgen van klimaatverandering en opwarming van de aarde hebben de Rotterdamse wateropgave nieuwe urgentie gegeven. Bodemdaling, waterveiligheid, extreme neerslag, hitte en droogte zijn grote en acute uitdagingen.

Water loopt ook als een blauwe draad door de programmering van opeenvolgende edities van de IABR. In 2005 werd in de boezem van de tweede biennale, De Zondvloed, het plan Rotterdam Waterstad 2035 ontwikkeld, dat integraal werd overgenomen in de Stadsvisie Rotterdam 2030. Waterstad 2035 – zie water niet zozeer als bedreiging en kostenpost, maar als kans! – diende ook als inspiratiebron voor de Rotterdamse Adaptatie Strategie en legde mede de grondslag voor Resilient Rotterdam en Weerwoord.

Water as Leverage
Rotterdam is nu toe aan de volgende stap. In het kader van DOWN TO EARTH, waarin Water as Leverage een van de twee programmalijnen is, verkent Rotterdams Weerwoord de kansen die er liggen. Hoe kan de wateropgave van de stad zó worden aangepakt dat ze een klimaat adaptieve hefboom wordt voor de duurzame ruimtelijke en sociaal-maatschappelijke ontwikkeling van een resilient Rotterdam.

METEOPOLIS is een tentoonstelling van Rotterdams Weerwoord, een programma van de gemeente Rotterdam.
Voor meer informatie, klik hier


METEOPOLIS is open voor het publiek vanaf donderdag 14 januari tot en met zondag 31 januari 2021, van dinsdag tot en met zondag, van 11 tot 17 uur. Op maandag zijn wij gesloten.

Vanwege het coronavirus en de voorschriften van de RIVM is het nodig te reserveren. Zo kunnen we er samen voor zorgen dat er nooit teveel mensen tegelijk aanwezig zijn en iedereen de tentoonstelling veilig kan bezoeken. Reserveren kan binnenkort.

Voor alle verdere bezoekersinformatie klik hier