IABR-2018-

Met een caleidoscopisch overzicht van hoe er op indrukwekkende wijze al heel veel wordt gedaan, op talloos veel terreinen en met de inzet van veel en uiterst gedreven mensen, wordt in de Wunderkammer, onderdeel van de hoofdtentoonstelling van deze biennale, de beeldtaal van de verduurzaming getoond.
Beeldend kunstenaars Caroline Ruijgrok en Wouter Klein Velderman ontwierpen de scenografie van de Wunderkammer, waarin de nadruk ligt op contrasten en veelheid. Daarom wordt de verzameling objecten, getiteld TURNAROUNDABOUT, gedurende de tentoonstelling verschillende keren opnieuw gerangschikt.

De Wunderkammer

foto: Aad Hoogendoorn

Deze ruimtelijke transities vinden steeds op zaterdag plaats, in aanwezigheid van het publiek. Om telkens een ander aspect van de verzameling in de schijnwerpers te kunnen zetten, maken Ruijgrok en Klein Velderman iedere zaterdag in een geconcentreerde sequentie van vooraf geregisseerde handelingen de overgang naar een volgende rangschikking, op zaterdag 16 juni van The More Sustainable naar Easy To Pack, Hard To Carry.


locatie: HAKA-gebouw
datum: 16 juni
tijd:
doorlopend vanaf 11:00 uur