IABR-2018-

4
jul, 2018
19:00 - 21:30
jul, 2018
19:00 - 21:30

Stadshavens in de Delta

Havens in transitie

IABR

Havens overal ter wereld zijn in transitie, ook in de Eurodelta. De energietransitie, de terugkeer van de maakindustrie, de opkomst van de circulaire economie en innovatie in productieprocessen dragen bij aan de verschuiving weg van “traditionele” havenactiviteiten. Er liggen kansen om deze ontwikkelingen te benutten voor de sociaaleconomische ontwikkeling in steden, denk aan nieuwe vormen van werkgelegenheid of nieuwe woon-werk combinaties. De plekken waar stad en haven samenkomen, de “stadshavens”, zijn de uitgelezen plekken om deze crossovers te ontwikkelen. Er wordt niet voor niets al volop gewerkt aan de herontwikkeling van (voormalige) stadshavens en er wordt geëxperimenteerd met nieuwe vormen van gebiedsontwikkeling in een poging voorbij te gaan aan het traditionele port out, city in model.

TSM4H+ pendelen tussen wijk en wereld

Beeld: Team1010

Stadshavens: pendelen tussen wijk en wereld?
In dit debat zoomen we in op een aantal stadhavens in de Delta en verkennen we in een open gesprek hoe (voormalige) stadshavens getransformeerd kunnen worden tot veelzijdige centra. Kunnen deze gebieden als belangrijke schakelpunten worden ingezet in de transitie naar meer circulaire vormen van economie? Kunnen dit de plekken worden waar de koppeling tussen lokale vraag en kwaliteiten en het mondiale systeem gestalte krijgt? En welke nieuwe vormen van gebiedsontwikkeling waarin bestaande (bottom up) lokale dynamiek in synergie met (top down) visie kan worden geactiveerd, zien we ontstaan?

M4H
De eerste resultaten van de IABR–Test Site M4H+ vormen het startpunt. Daarna verbreden we het spectrum met inzichten vanuit de stadshavens van Gent, Zaanstad en Antwerpen. Als vruchtbare ondergrond voor het gesprek horen we meer over de potentie van (stads)havens in de Lage Landen.

Programma
19:00 uur: Inleiding door Joachim Declerck (ateliermeester)
19:15 uur: De (stads)havens van de Lage Landen (door Hans ten Hoeve,
Ministerie van BZK)
19:30 uur: IABR–Test Site M4H+ (door Bert Gellynck, Team1010) en het
Ruimtelijk Raamwerk M4H (door Steven Delva, TeamDelva)
20:15 uur: Koffie
20:30 uur: Havenstad–Stadshaven: een rondetafelgesprek met Rotterdam, Antwerpen, Zaanstad en Gent, aan de hand van korte presentaties:

- Innovatieve Stadshaven Antwerpen (Rozemie Claeys, AG VESPA)
- MAAK.gebied Zuid, Zaanstad (Jeroen Dirckx, KCAP)
- Stadshavens Gent (Peter Vanden Abeele, Stadsbouwmeester Gent)

21:30 uur: borrel

Moderatie: Joachim Declerck (ateliermeester IABR–Atelier Rotterdam en lid curatorteam IABR–2018+2020–THE MISSING LINK)


locatie: HAKA-gebouw
datum: 4 juli
tijd: 19:00 - 21:30 uur (inloop 18:30 uur)
voertaal: Nederlands