IABR-2018-

5
jun, 2018
18:30 - 22:30
jun, 2018
18:30 - 22:30

Ruimtelijk Raamwerk M4H

Rotterdam Makers District

Presentatie ruimtelijk raamwerk M4H voor ontwikkelaars en ondernemers
Tijdens IABR–2018+2020–THE MISSING LINK wordt de eerste grote tussenpresentatie van het Ruimtelijke Raamwerk voor M4H georganiseerd voor betrokken ondernemers, ontwikkelaars en anders initiatiefnemers in het gebied. Het HAKA-gebouw, hoofdlocatie van de IABR in 2018 en midden in de IABR–Test Site M4H+ waar ontwerpend onderzoek plaatsvindt dat aan het ruimtelijk raamwerk raakt, biedt hiervoor de perfecte gelegenheid.
M4H ontwikkelt zich samen met RDM tot het Makers District: een innovatiemilieu, optimaal geëquipeerd voor de innovatieve maakindustrie en een proeftuin en etalage voor de stad en haven van de toekomst. Met een mix van werken en wonen en volop ruimte voor uitwisseling en ontmoeting. Gemeente Rotterdam en Havenbedrijf Rotterdam N.V. ontwikkelen voor M4H een Ruimtelijk raamwerk. Dit raamwerk vormt het ruimtelijke kader voor de gebiedsontwikkeling en maakt ambities concreet die gemeente en HbR in de Visie en strategie Makers District hebben vastgelegd. Het raamwerk moet uitnodiging en uitdagend zijn voor zittende én nieuwe partijen met interesse in het gebied. Vanuit het raamwerk worden concrete randvoorwaarden voor projecten, van gemeente en HbR en van derden, afgeleid. Daarnaast vormt het raamwerk de onderlegger voor het toekomstige bestemmingsplan. Het raamwerk bevat een ruimtelijk-programmatisch structuurbeeld, regels voor het bouwen en profielen + materialisering voor de openbare ruimte.


locatie: HAKA-gebouw
datum: 5 juni
tijd: 18:30 - 22:30 uur
voertaal: Nederlands