IABR-2018-

9
nov, 2018
13:00 - 15:45
nov, 2018
13:00 - 15:45

Ruimte voor Energie

Stadsmakerscongres 2018

IABR, AIR, Keilecollectief, Deltametropool

Aankeilen! In gesprek over Ruimte voor Energie in Rotterdam
Nederland en de wereld staan voor de enorme opgave om de klimaatdoelen te behalen. En met het coalitieakkoord Nieuwe Energie voor Rotterdam formuleerde het nieuwe college deze zomer haar ambitieuze doelstellingen voor Rotterdam. De energietransitie betekent de komende decennia een complete verbouwing van de stad en is tegelijk een breed sociaal-maatschappelijk project. Hoe organiseren we deze cultuuromslag snel genoeg, op voldoende plekken tegelijk, op een sociaal-inclusieve manier en als een echte kwaliteitssprong? Niet voor niets de vragen die centraal staan in IABR–Atelier Rotterdam.

Wil de energietransitie echt maatschappelijke meerwaarde hebben dan is alle kennis, kunde en capaciteit in de stad nodig. In Rotterdam wordt op vele plekken al gewerkt aan deze transitie, in verschillende wijken, in concrete projecten, in een keur aan veelbelovende initiatieven. Hoe kunnen deze zó worden ingezet dat denk- en ontwerpkracht gaan optellen tot een echte transitie?

Ruimte voor Energie in Rotterdam

foto: Frank Hanswijk

Verkenning van opgaven
Samen met Vereniging Deltametropool, het Keilecollectief en AIR verkent de IABR op het Stadmakerscongres 2018 de opgave voor de Rotterdamse energietransitie.
Joost Schrijnen
duidt met zijn keynote de reikwijdte en urgentie van de opgave. Arno Bonte (Groen Links, wethouder energietransitie Rotterdam) reageert vervolgens vanuit het perspectief van het college Rotterdam en licht toe welke stappen het stadsbestuur wil nemen.
Onder leiding van moderator Bart Cosijn gaan we vervolgens in gesprek met Rotterdamse (sociaal) ondernemers Corine Erades (VVE’s met Energie-Blijstroom) en Robbert de Vrieze (vanuit de Delfshaven Coöperatie o.a. actief in Energiewijk Bospolder-Tussendijken) over de manier waarop zij samenwerken met bewoners, verenigingen van eigenaren, ondernemers, woningcorporaties en de gemeente. En met Thijs van Spaandonk (Bright, Hoofd Stedenbouw Rotterdamse Academie van Bouwkunst) onderzoeken we wat deze veranderde werkelijkheid betekent voor een nieuwe manier van stadsmaken.
Tot slot wordt het prototype van de Nieuwe Rotterdamse Energiekaart gepresenteerd.


Locatie: Rotterdamse Schouwburg, Schouwburgplein 25
Datum: 9 november
Tijd: 13.00 - 15.45 uur

Het eerste deel van het gesprek is van 13:00 tot 14:30. Na 15 min. pauze praten we van 14:45 tot 15:45 door.

Toegang: aanmelding via het Stadmakerscongres
Voor meer informatie over het Stadmakerscongres, klik hier