IABR-2018-

8
jun, 2018
09:00 - 17:30
jun, 2018
09:00 - 17:30

Resilient Cities en Energietransitie

Dag 2: Energietransitie als hefboom

Gemeente Rotterdam + IABR

Samen met Resilient Rotterdam organiseert de IABR op 7 en 8 juni de internationale conferentie Resilient Cities en Energietransitie. Onder de paraplu van IABR–2018+2020–THE MISSING LINK brengen stad en biennale beleidsmakers, stedenbouwkundigen, ontwerpers, ondernemers, experts en andere praktijkdeskundigen, uit Rotterdam én de wereld, bij elkaar om kennis uit te wisselen en gezamenlijk op zoek te gaan naar nieuwe oplossingsrichtingen en de uitvoering daarvan. Op weg naar een weerbare toekomst!

Dag 2: Energietransitie als hefboom voor weerbare steden
De tweede dag van de conferentie staat geheel in het teken van IABR–Atelier Rotterdam en richt zich op de vraag hoe de energietransitie als hefboom kan worden ingezet voor weerbare steden. Hoe brengen we alle acties, beleid en lokale initiatieven op vlak van de energietransitie in lijn met de collectieve doelstellingen? En hoe doen we dat op een manier die leidt tot ecologische én maatschappelijke winst? Want dat niet iedereen in dezelfde mate in staat is te anticiperen op de maatregelen die eraan zitten te komen, laat staan hier automatisch van kan profiteren, is duidelijk. Hoe organiseren we een gelijk speelveld? En hoe kunnen de ingrepen van de energietransitie tegelijkertijd ingezet worden voor een meer inclusieve vorm van stedelijke ontwikkeling? Aan de hand van het werk van IABR–Atelier Rotterdam gaan we in op deze vragen en proberen we stappen te zetten in het gezamenlijk definiëren van oplossingsrichtingen.
Op veel plekken wereldwijd wordt reeds hard gewerkt aan oplossingen, variërend van integrale strategieën tot lokale initiatieven in wijken. Maar tellen de vele initiatieven, inzichten en experimenten op tot de radicale aanpassing en gedragswijziging die nodig is? Wat kunnen praktijken uit heel de wereld leren van elkaar? En waar staat Rotterdam zelf?

Programma
In de ochtend is er plenair programma met bijdragen van:
- George Brugmans (bestuurder-directeur IABR)
- Emile Klep (directeur Stedelijke Inrichting Gemeente Rotterdam)
- Floris Alkemade (Rijksbouwmeester en lid curatorteam IABR–2018+2020)
- Joachim Declerck (ateliermeester IABR–Atelier Rotterdam en lid curatorteam IABR–2018+2020)

Gevolgd door een verkenning van het speelveld van de energietransitie in Rotterdam én internationaal, met korte pitches en een rondetafelgesprek

In de middag zijn er break-out werksessies (keuze uit 3):
- Energietransitie als hefboom voor de solidaire stad
- Energietransitie en de circulaire economie
- Energietransitie en de gebouwde omgeving

Gevolgd door een plenaire terugkoppeling en gesprek met het publiek.
Borrel na afloop.

Dagvoorzitter: Arie Lengkeek
Meer weten over het programma en de break-out sessies? Download hier het volledige programma.


locatie: HAKA-gebouw, Vierhavensstraat 38, Rotterdam
datum: 8 juni 2018
tijd: 9.00 (inloop), programma 9.30 - 17.30, borrel na afloop
voertaal: Nederlands