IABR-2018-

3
jul, 2018
19:30 - 21:30
jul, 2018
19:30 - 21:30

Pleidooi 2050: geen energietransitie zonder ruimtelijk ontwerp!

naar een deltaplan voor de energietransitie

Vereniging Deltametropool + IABR

Het klimaatakkoord stuurt aan op stevige afspraken. Gezien onze nationale staat van dienst op het gebied van duurzame energie betekent dat een noodzakelijke koerswijziging. Tegelijkertijd weten we uit verschillende nationale en regionale verkenningen dat de ruimtelijke veranderingen overal en voor iedereen zichtbaar zullen worden, dat iedereen ermee te maken zal krijgen. De energietransitie is meer dan infrastructuur en de belangrijkste vraag is misschien wel tot het produceren van welke nieuwe stedelijke kwaliteit de energietransitie ons in staat stelt. We moeten dus alle kennis en kunde inzetten om de gevolgen welbewust uit te werken om verdere vertraging te voorkomen en tegelijkertijd optimaal aan de slag te gaan.

Energie=Ruimte=Solidariteit

Op initiatief van de Vereniging Deltametropool is samen met de vakwereld het Pleidooi 2050 opgesteld, waarin gepleit wordt voor het ontwikkelen van een “deltaplan voor de energietransitie” waarin de ruimtelijke en maatschappelijke impact en de energietransitie afgewogen en bewust ter hand kunnen worden genomen.
Kernboodschap van het pleidooi is: geen energietransitie zonder ruimtelijk ontwerp. Energie=Ruimte=Solidariteit. Er is een nationaal programma nodig om de ruimtelijke en maatschappelijke impact van de energietransitie te borgen en dat moet in interactie met de regionale strategieën.

U kunt het Pleidooi 2050 hier downloaden.

IABR–Atelier Groningen

Beeld: maat ontwerpers

Ontwerp en Klimaatberaad
Het platform van de IABR wordt tijdens de biennale volop ingezet om het ontwerp stevig te verankeren in de energietransitie. Daarom wordt hier op 3 juli het Pleidooi 2050 aangeboden aan Ed Nijpels - voorzitter van het klimaatberaad en onder meer ook voorzitter van de Raad van Toezicht van de IABR.

Op 3 juli komen vragen aan bod als: Hoe zou een nationaal programma voor de energietransitie eruit kunnen zien? Wat is er nodig om de ruimtelijke en maatschappelijke impact van de energietransitie op een kwalitatief hoogwaardige manier te verankeren? Tot het produceren van welke nieuwe stedelijke kwaliteit stelt de energietransitie ons in staat? En hoe borgen we dat de ontwerpwereld een rol speelt bij het adresseren van de huidige ‘missing link’ tussen het wat en het hoe van de energietransitie?
Tijdens het debat verkennen we ook de analogie met soortgelijke programma's waarin ruimtelijke kwaliteit en nationale aanpak hand in hand gaan, zoals het Deltaprogramma en Ruimte voor de Rivier.

Programma
19:30 Welkom door George Brugmans
19:35 Opening en inleiding avond door Paul Gerretsen

19:45 Stand van zaken inzake het Klimaatakkoord door Ed Nijpels

20:05 Inspirerende en relevante voorbeelden uit het verleden door Joost Schrijnen

20:15 Drie x 10 minuten: de praktijk op drie verschillende schaalniveaus, rijk, provincie, Waterschap:
- Ben de Reu (gedeputeerde provincie Zeeland)
- Jeroen Haan (bestuurder hoogheemraadschap Rijnland)
- Vera Pieterman (plv. directeur Energie & Omgeving, ministerie EZ)
- Ingrid Post (plaatsvervangende programmadirecteur NOVI)

21:00 Introductie Floris Alkemade – over het belang van ontwerp bij het realiseren van het Klimaatakkoord en de realisatie van de SDGs waarin klimaatopgave en sociale opgave aan elkaar gekoppeld zijn.

21:05 Uitwisseling tussen Ed Nijpels en Floris Alkemade
21:30 Einde


locatie: HAKA-gebouw
datum: 3 juli

tijd: 19:30 - 21:30 uur (inloop 19:00 uur)
voertaal: Nederlands