IABR-2018-

3
jul, 2018
12:30 - 14:00
jul, 2018
12:30 - 14:00

High Noon: TU Delft Harvest BK

Een nieuwe generatie ontwerpers

TU Delft + IABR

Tijdens de biennale is er op bijna iedere weekdag om 12:30 uur een High Noon.

Vandaag presenteren Nico Tillie en Anne Snijders van de TU Delft Harvest BK, een andere kijk op het onderwijs voor een nieuwe generatie ontwerpers. Bij Harvest BK draait het om het verbinden van ontwerp, de COP21- en Sustainable Development doelen, en maatschappelijke actoren.
Als praktijk neemt Harvest BK, een initiatief van TU Delft (Faculteit Bouwkunde), Centraal Bureau voor de Statistiek, World Council on City Data en de Veldacademie, tevens deel aan het Delta Atelier om de komende twee jaar, samen met andere praktijken uit Nederland en België te werken aan concreet handelingsperspectief op de transitiesprong (Re)productieve Stad.

Met test sites zoals Parkstad Limburg en Bandung wordt bij Bouwkunde TU Delft in het kader van de IABR–2018+2020–THE MISSING LINK een nieuw integraal model geïntroduceerd waarbij de afstudeerstudio’s van Architectuur & Engineering en Landschapsarchitectuur integraal worden ingepast. Studenten van verschillende disciplines werken samen met professionals op alle schaalniveaus aan integrale en uitvoerbare ontwerpoplossingen, waarbij stedelijk metabolisme thema’s zoals energie, water, voedsel, vervoer in samenhang ontworpen worden.

Harvest BK: de toekomst van Rotterdam

ontwerp van Chuanzi Sun (TUD)

Brede ervaring met jarenlang werken op beide test sites en metabolisme thema’s, geeft de mogelijkheid om snel met lokale netwerken en kennis, ruimtelijk architectonisch te ontwerpen. Met Big data, de World Council on City Data, CBS, geo-informatica én lokale kennis worden in een lokale setting wetenschappelijke en maatschappelijke kennis verbonden, zodat ruimtelijke kantelingen van sociale implicaties kunnen worden ontworpen en ervaren. Dit leidt tot implementatie van synergetische projecten en vormt een voedingsbodem voor versnellen en opschalen. Synergetic urban landscape planning als een transitie link.


locatie: HAKA-gebouw
datum: 3 juli
tijd: 12:30 - 14:00 uur
voertaal: Engels