IABR-2018-

21
jun, 2018
12:30 - 13:30
jun, 2018
12:30 - 13:30

High Noon: Energietransitie in Rotterdam

IABR–Atelier Rotterdam

IABR

Tijdens de biennale is er op bijna iedere weekdag om 12:30 uur een High Noon.

Vandaag presenteert Maxime Peeters van het IABR–Atelier Rotterdam hoe het de formidabele opgave van de energietransitie, waar stad en haven voor staan, de komende jaren wil aangrijpen als hefboom voor het genereren van nieuwe stedelijke kwaliteit. Ook worden de eerste inzichten van het Atelier, dat op de energietransitie werkt van 2017 tot en met 2020, in de verschillende opgaven en werklijnen die centraal staan, gedeeld.

Nieuwe gebouw-typologieën voor de energietransitie

ontwerp: Civic -- foto: Aad Hoogendoorn

Op de schaal van het gebouw werkt het Atelier aan nieuwe gebouw-typologieën voor de energietransitie. Immers, energie-neutrale, en zeker energie-producerende gebouwen vormen naast een technische uitdaging vooral een stevige ontwerpopgave.
Op wijkniveau wordt het concept van “Energiewijken” getest. Kan de energietransitie een hefboom zijn voor sociaaleconomische ontwikkeling, voor een solidaire stad? Hoe zorgen we ervoor dat alle actoren in de stad, in de wijken, mee kunnen werken aan oplossingen die ook voor hen meerwaarde bieden? Hoe organiseren we een gelijk speelveld? En tot welke nieuwe vormen van stadsontwikkeling leidt dat?
En op de Test Site M4H+, tenslotte, wordt de opgave van de integrale gebiedsontwikkeling aangegaan.

Het noodzakelijk koppelen van de verschillende schaalniveaus helpt ook om te laten zien hoe de energietransitie niet alleen een doel, maar ook een middel kan zijn dat we als samenleving kan inzetten om te werken aan een aantrekkelijke, weerbare en inclusieve toekomst voor havenstad Rotterdam en al haar inwoners.

locatie: HAKA-gebouw
datum: 21 juni
tijd: 12:30 - 13:30 uur
voertaal: Nederlands