IABR-2018-

14
jun, 2018
12:30 - 14:00
jun, 2018
12:30 - 14:00

High Noon: de ondergrond

Subsurface M4H revisited

Gemeente Rotterdam en TU Delft
Tijdens de biennale is er op iedere weekdag om 12:30 uur een High Noon.

Vandaag gaat het over de ondergrond, die als hybride ruimte van het natuurlijk systeem en de stedelijke systemen, een belangrijke, zo niet cruciale rol in de stedelijke klimaatopgave en de globale energietransitie speelt. Niet alleen omdat de problemen zich in de bodem voordoen, maar vooral omdat daar ook een groot deel van de oplossingen ligt. Daarom is het noodzakelijk bodemvraagstukken te plaatsen in een integraal perspectief dat zich richt op een veerkrachtig ontwerp dat het ecosysteem, klimaat en het stedelijk systeem samenbrengt en rekening houdt met de dynamiek van bodem en ondergrond.

Ondergrondse Water Berging Museumpark Rotterdam

© Jannes LindersAls eerste speelt de ondergrond een belangrijke rol in de stedelijke klimaatopgave. Hevigere regenbuien vragen om stedelijke aanpassingen en de bodem speelt een grote rol in waterberging en waterafvoer. Daarnaast heeft in het tegengaan van hittestress een open bodem een positieve werking. Bovendien is het de basis voor verkoelend groen. De bodem speelt een belangrijke rol in de energietransitie. Systemen voor warmte- en koudeopslag (WKO) en ook de potentie van geothermie in Nederland zijn van belang in de nieuwe energiehuishouding. Het aanleggen of aanpassen van civiele constructies in de bodem is erg kostbaar. Er is dus een noodzaak om daar slim mee om te gaan. Tenslotte is de bodem letterlijk het fundament voor alle zichtbare stedelijke invullingen en de letterlijke basis voor stedelijke kwaliteit. Dit staat met name in stedelijke herontwikkeling onder druk omdat het met concepten als Compacte Stad en Zero Land Take er vooral op verdichting gestuurd wordt. Het M4H gebied is hier een voorbeeld van.

Underground Container
Underground Container
In deze High Noon zal bovenstaande ontwerpbenadering worden toegelicht, en presenteren studenten van de TU Delft onder leiding van Fransje Hooimeijer de resultaten van een workshop over het M4H-gebied. Daarna volgt een wandeling door het gebied vanuit het perspectief van de ondergrond. De wandeling eindigt bij de Underground Container op Keileweg 38. Deze container reist de komende maanden door Rotterdam om bewustzijn voor de ondergrond te creëren, en staat op 14 en 15 mei in het M4H-gebied. Op deze dagen kun je onder andere meer te weten komen over de voormalige gascentrale in het gebied, de manier waarop we omgaan met de vervuilde grond die we hebben geërfd, de rol van de ondergrond in de transitie naar duurzame energiebronnen en het rioolstelsel van Rotterdam.

Locatie: Keileweg 38, 14 en 15 juni, open van 10:00 - 16:00 uur

Vanaf IABR–2014–URBAN BY NATURE is er tijdens iedere biennale aandacht voor de ondergrond. Lees bijvoorbeeld hier meer.


locatie: HAKA-gebouw
datum: 14 juni
tijd: 12:30 - 14:00 uur
voertaal: Engels