IABR-2018-

15
jun, 2018
13:00 - 17:00
jun, 2018
13:00 - 17:00

Aan de slag in Energiewijk BoTu

naar een actieprogramma

Delfshaven Coöperatie + IABR

Kan de energietransitie ook een hefboom zijn voor een veilige, gezonde, solidaire buurt met kansen voor iedereen? Bospolder-Tussendijken is de eerste van de ‘Energiewijken’ waarop binnen IABR–Atelier Rotterdam de komende jaren gewerkt wordt. Maar is een coöperatieve energiebeweging — met nieuwe vormen van eigenaarschap, decentrale opwekking, netbeheer en zelfs opslag van energie — mogelijk in een wijk waar de meeste mensen vooral bezig zijn met overleven?

Wil je concreet meebouwen aan de eerste stappen in Energiewijk Bospolder-Tussendijken? Meld je dan aan voor deze werksessie.

Ambities en realiteit op schaal van de wijk
Vooralsnog liggen de ambities van 2050 en de huidige realiteit in een wijk als Bospolder-Tussendijken ver uit elkaar. Op zoek dus naar de missing link. Terwijl we vanuit macroperspectief kijken we naar de energiemix van de toekomst, gaan we tegelijk van onderop aan de slag met de urgente agenda van de wijk. Samen met Delfshaven Coöperatie duiken we Bospolder-Tussendijken in waar we een aantal concrete en actuele cases bij de kop pakken. Kunnen we echt vanuit de lokale gevoelde dilemma's vertrekken en vanuit die onbevooroordeelde positie ontdekken of energie een hefboom kan zijn voor meer eigenaarschap, talentontwikkeling, verbinden van verkokerde domeinen en een beter opvoedklimaat in de wijk?

Zelfregiehuis Taandersstraat

Beeld: Delfshaven Coöperatie

Programma
13:00 uur: Powerlunch verzorgd door MAAK Rotterdam, met aftrap door Robbert de Vrieze (Delfshaven Coöperatie), Danielle van den Heuvel (Stadsmarinier) en Joachim Declerck (ateliermeester IABR–Atelier Rotterdam).
14.00 uur: Workshops op drie locaties
16.30 uur: Feestelijke Borrel

Na een powerlunch in Park 1943 gaan we met experts, stakeholders en mensen uit de wijk in workshops aan de slag op drie plekken. Doel is om een integraal toekomstbeeld te schetsen en tegelijkertijd te verkennen wat dat toekomstbeeld betekent voor concrete interventies in de wijk.

Kan het Zelfregiehuis Taandersstraat, waar vrouwen werken aan economische emancipatie door ondernemerschap, worden getransformeerd tot energiebuffer, warmtebron en kweekkas XL en tegelijk tot opvangplek voor kwetsbare vrouwen in logeerwoningenen en stressverlagende ruimte voor getraumatiseerde kinderen? Kunnen we samen met de Onwijze Moeders de stenige ruimte van het Driehoeksplein enhet binnenklimaat vande Valentijnschool in één beweging aanpakken?Kunnen de afzonderlijke investeringen samen meer rendement opbrengen? En kan het dak van Pier 80, het officiële gemeentelijke buurthuis van BoTu, onherbergzaam aan het stenige Visserijplein, een start betekenen voor een energiecoöperatie met zonnepanelen voor minder bedeelden? Kan deze ontmoetingsplaats in de wijk een zichtbare experimenteerplek voor duurzame energie worden? En gaan we dan meteen het regenwater afkoppelen voor een geveltuin XL?

Workshops onder leiding van Milja Kruijt, Robbert de Vrieze, Danielle van den Heuvel, Jelte Boeijenga, Julia Hevemeyer en Willem Beekhuizen.

Publiek Gesprek Energiewijken
Wilt u meer inspiratie? Meld u dan ook aan voor het ochtendprogramma: Publiek Gesprek Energiewijken. Over de maatschappelijke meerwaarde van de energietransitie en de wijk als schaalniveau van coöperatief handelen. Met voorbeelden uit Rotterdam en andere steden.


locatie: Bospolder-Tussendijken, Park 1943 (ingang tegenover de Taandersstraat)
datum: 15 juni
tijd: 13:00 - 17:00 uur
voertaal: Nederlands