IABR-2018-

6
jun, 2018
14:00 - 17:00
jun, 2018
14:00 - 17:00

De Nederlandse Delta

ontwerpen met sediment

TU Delft, Wereld Natuur Fonds en Delta Platform

Ontwerpen met sediment in de Rijn-Maas monding
De TU Delft, het Wereld Natuur Fonds en het Deltaplatform hebben het initiatief genomen voor een Designing with Sediment Lab in de Rijn-Maas monding. Dit living lab, één van de praktijken die deelnemen aan het Delta Atelier, ontwikkelt samen met experts, lokale partners en studenten van de TU Delft concrete projecten en oplossingen om sediment in de delta vast te houden, te hergebruiken en duurzaam in te zetten voor nieuwe vormen van natuur, wonen, recreatie en voedselvoorziening.
Tijdens een expert meeting en workshop worden de resultaten van het vooronderzoek gepresenteerd en worden de opzet van het onderzoeksprogramma en concrete onderzoeksvragen, mogelijke oplossingen en case–locaties besproken.


locatie: HAKA-gebouw
datum: 6 juni
tijd: 14:00 - 17:00 uur
voertaal: Nederlands