IABR-2018-

27
jun, 2018
09:30 - 19:00
jun, 2018
09:30 - 19:00

Delta Atelier werksessie #07

Biodiversiteit en Water

IABR

De praktijken die werden geselecteerd naar aanleiding van de IABR–2018+2020–Call for Practices zijn in acht werkgroepen verdeeld die samen het Delta Atelier vormen. Tijdens de komende IABR vinden er in Rotterdam daarom acht thematische werksessies plaats.
Een daarvan focust op het thema Biodiversiteit en Water, één van de onderzoekslijnen zoals benoemd in de Onderzoeksagenda.
Leo Van Broeck en Joachim Declerck, co-curatoren van deze dubbeleditie IABR–2018+2020–THE MISSING LINK, zijn de moderatoren van deze werkgroep.

Dirk Sijmons is aanwezig als expert.
Dirk Sijmons (1949) studeerde Bouwkunde aan de Technische Universiteit Delft en is een van de drie grondleggers van H+N+S Landschapsarchitecten. Sijmons ontving in 2002 de Rotterdam Maaskantprijs. In 2004 werd hij door de minister van LNV benoemd tot Rijksadviseur voor het Landschap. In 2007 ontving hij de prestigieuze Edgar Donckerprijs voor zijn bijdrage aan de ‘waarachtig Nederlandse cultuur’. Ook bekleedde hij de leerstoel Landschap Architecture aan de TU Delft. In 2014 was hij curator van de editie IABR–2014–URBAN BY NATURE.


Tijdens de High Noon van vandaag geven Dirk Sijmons en Rijksadviseur voor de Fysieke Leefomgeving Berno Strootman beide een presentatie over het spanningsveld tussen ecologie en landbouw. Na afloop van de presentaties zullen zij met elkaar in gesprek gaan.


De werksessies van het Delta Atelier zijn de kickoff van een driejarig werktraject waarin ruim veertig Nederlandse en Belgische praktijken samen actief zullen werken aan het dichten van de kloof die we The Missing Link hebben genoemd. In de tentoonstelling in Rotterdam zijn ze te zien in de acht transitiekamers, waar een reeks uiteenlopende objecten hun werkmateriaal en -methodes in beeld brengt.

Het Delta Atelier is opgezet door de IABR en Atelier Workroom Brussels, in samenwerking met Atelier Rijksbouwmeester en het Team Vlaams Bouwmeester.


locatie: HAKA-gebouw
datum: 27 juni
tijd: 9:30 - 19:00 uur