IABR-2018-

6
jun, 2018
16:45 - 19:45
jun, 2018
16:45 - 19:45

De Lage Landen 2020-2100

Een toekomstverkenning

Departement Omgeving, Team Vlaams Bouwmeester, Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, College van Rijksadviseurs

LET OP: DEZE PRESENTATIE IS AFGELAST EN WORDT UITGESTELD NAAR HET NAJAAR VAN 2018.

Welke kansen liggen besloten in de grote maatschappelijke veranderingen die op de Eurodelta afkomen? Hoe kunnen we vanuit gedeelde opgaven en waarden samen strategieën voor ruimtelijke transformaties ontwikkelen? Op welke wijze betrekken we stakeholders hierbij?

Op 6 juni presenteren het Departement Omgeving, het Team Vlaams Bouwmeester, het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en het College van Rijksadviseurs hun gezamenlijke studie De Lage Landen 2020-2100 – Een toekomstverkenning.

Het studierapport bevat een atlas waarin zeven (basis)kapitalen van de Eurodelta worden geidentificeerd, elk met een heel specifieke ruimtelijke impact. Het ontwerpend onderzoek legt een basis voor een gezamenlijke agenda met strategieën voor de transitie op het gebied van energie, mobiliteit, voedselproductie en de stedelijke maakeconomie.

Samen met het onderzoek gepubliceerd in Designing The Future (zie ook onze webwinkel), is dit onderzoek deen belangrijk uitgangspunt voor het door de IABR, Architecture Workroom Brussels en de Nederlandse en Vlaamse Bouwmeesters opgezette Delta Atelier.

Programma
16.45 uur: inloop
17.00 uur: welkom door Hans Tijl, directeur Ruimtelijke Ordening , Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
17.10 uur: presentatie door Joachim Declerck, AWB, hoofdopdrachtnemer studie
18.00 uur: paneldiscussie
18.45 uur: afsluiting door Peter Cabus, secretaris-generaal Departement Omgeving, Vlaanderen
19.00 - 19:30 uur: een hapje en een drankje


locatie: HAKA-gebouw
datum: 6 juni

tijd: 16:45 - 19:45 uur
voertaal: Nederlands