IABR-2018-

Team 1010 (1010au, Mariska Vogel en Ronald Van Der Heijden) presenteert de studie Wat heb je nodig? Over de potentie van circulaire gebiedsontwikkeling van Testsite M4H+, het Merwe-Vierhavensgebied en aanpalende wijken, een onderzoek dat in het kader van IABR–2018 is gedaan door het IABR–Atelier Rotterdam.

WAT HEB JE NODIG?
Merwe-Vierhavens (M4H) vormt samen met RDM het Rotterdams Makersdistrict: dé plek in de metropoolregio waar de innovatieve kleine maakindustrie zich kan ontwikkelen. Dit is waar stad en haven elkaar opnieuw ontmoeten – na jarenlang vooral afstand van elkaar te hebben genomen.
Als ‘stadshaven’ koppelt M4H de productieve stad aan de wereld met haar aan- en afvoerstromen van enorme hoeveelheden grondstoffen, (half)fabricaten en afval. In de circulaire economie zullen deze stromen moeten worden verkort, gewaardeerd en uiteindelijk worden gesloten: collectiviteit als basis voor circulariteit. De mate waarin dat lukt hangt af van lokale vaardigheden, ondernemende mensen en plekken die er klaar voor zijn. In Wat heb je nodig? laat Team 1010 concreet zien hoe een stadshaven als M4H zich metterdaad kan ontwikkelen tot kraamkamer voor een circulaire maakindustrie.

Hoe gaan we nu aan de slag?
Na de presentatie door Team 1010 volgt een publiek gesprek over de circulaire toekomst van M4H: hoe maken we nu – snel genoeg – volgende stappen? Hoe adresseren we de missing link tussen de initiatieven in M4H en de grote ambities voor Rotterdam: een volledige circulaire samenleving en gesloten materiaalkringlopen in 2050.
Walter de Vries (gemeente Rotterdam) licht toe hoever het Ruimtelijk Raamwerk gaat in het creëren van de juiste ruimtelijke condities. Isabelle Vries (Rotterdam Makers District) schetst de dynamiek tussen overheid, spelers in M4H en andere marktpartijen en geeft inzicht in de dilemma’s in de dagelijkse praktijk van circulaire gebiedsontwikkeling. En Joachim Declerck (IABR–Atelier Rotterdam) reflecteert op de leidende principes van het Ruimtelijk Raamwerk en het zoeken naar het juiste instrumentarium voor collectiviteit en circulariteit.
Bart Cosijn leidt het gesprek tussen sprekers en publiek.

De publicatie
De publicatie Wat heb je nodig? is op deze avond beschikbaar en kan ook besteld worden in de webshop van de IABR: klik hier.

In onze webshop is ook nog beschikbaar de IABR–publicatie De Productieve Stad – Ontwikkelingsperspectieven voor een regionale maakeconomie (2016) waarin Atelier Rotterdam de kansen identificeert voor de toekomst van de Metropoolregio Rotterdam Den Haag vanuit het perspectief van de ‘next’ maakeconomie - onder meer in de stadshavens. Klik hier voor meer informatie.

Wie in juni 2019 beide publicaties besteld, krijgt korting, klik hier.


AANKEILEN!
Wat heb je nodig? is onderdeel van alweer de vierde editie van de tijdens IABR–2018 door het Keilecollectief geïnitieerde debatserie AANKEILEN!, ditmaal in het kader van de Rotterdam Architectuur Maand ontwikkeld door het Keilecollectief, samen met IABR, AIR en de Rotterdamse Academie van Bouwkunst (RAvB).

Op vier avonden wordt de stand van zaken in M4H onder de loep genomen. RAvB trapt op 5 juni af met een open studio over het AVL-terrein, op 24 juni organiseren AIR en RAvB een open hoorcollege over circulaire gebiedsontwikkeling en op 27 juni is er een afsluitende AANKEILEN! sessie.

locatie: Keilepand aan de Keilestraat 9F, eerste verdieping (midden in het M4H-gebied – let op: geen lift aanwezig)
datum: 12 juni 2019
tijd: inloop vanaf 19.00 en programma van 19:30 tot 21.30 uur
voertaal: Nederlands
de toegang is gratis maar aanmelden is gewenst:
klik hier