IABR-2018-

28
jun, 2018
14:00 - 17:00
jun, 2018
14:00 - 17:00

Onder de paraplu van IABR–2018+2020–THE MISSING LINK presenteert het Keilecollectief, bestaande uit Bekkering Adams architecten, GROUP A, De Urbanisten, HP architecten en Nieman adviseurs, iedere donderdag AANKEILEN! Een vierdelige reeks lezingen, gesprekken en workshops over, door en met bedrijven gevestigd in het Merwe-Vierhavensgebied waarin op zoek wordt gegaan naar meer inzicht in de voorwaarden voor een succesvolle transitie van het gebied.

De voor transitie van het M4H-gebied relevante thema’s die ‘aangekeild’ worden zijn afval/recycling, energie/autarkie, water/voedsel en circulaire ontwikkeling. Per thema wordt iedere donderdagmiddag een workshop georganiseerd waarin samen met lokale bedrijven verkend wordt welke kansen er liggen voor toekomstige ontwikkeling en wat de overgang van voormalig havengebied naar stadswijk betekent voor de ruimtelijke structuur en het karakter van het gebied. Kunnen er condities worden geformuleerd die daadwerkelijke waarde creatie in de toekomst mogelijk maken?


Keilepand

foto: Frank Hanswijk

Het thema dat op donderdag 28 juni aangekeild wordt is (Circulaire) Gebiedsontwikkeling. Samen met de architecten van het Keilecollectief die al langer in M4H gevestigd zijn,
Aankeilen!
wordt onderzocht hoe het gebied zich in de toekomst zou kunnen ontwikkelen. Als onderdeel van de workshop kun je onder leiding van DiederenDirrix het M4H-gebied bekijken vanuit de Lee Towers, de torens bij het Marconiplein die door dit bureau getransformeerd worden tot 840 full service huurwoningen. Ook fietsen we met Urban Guides langs verschillende plekken in het M4H-gebied waar binnenkort bouwactiviteiten plaats zullen vinden.

Let op: neem je bouwschoenen mee!

's Avonds wordt onder leiding van moderator Bart Cosijn dieper op het thema van de dag ingegaan. Gasten worden uitgenodigd om vanuit eigen ervaring en expertise op het thema te reflecteren en er met elkaar over in gesprek te gaan. Lees hier meer.


Tip: bezoek in de ochtend de tentoonstelling IABR–2018+2020–THE MISSING LINK, waar onder andere onderzoek van Team1010 naar de mogelijkheden voor circulaire verbindingen in het M4H-gebied te zien is.


locatie: start vanaf het HAKA-gebouw
datum: 28 juni
tijd: 14:00 - 17:00 uur
voertaal: Nederlands